– Lærere bør gjennom en audition

Når lærere skal ansettes ved en skole, bør elevene være med i prosessen. Det mener avtroppende barneombud Reidar Hjermann.

Reidar Hjermann

Avtroppende barneombud Reidar Hjermann kaster seg inn i skoledebatten om kvaliteten på dagens lærere. Han mener elevene selv bør få velge sin lærer.

Foto: Linn Løkken / NRK

Hjermann hevder at jobbsøkende lærere oppfører seg annerledes på et kontor med voksne, enn foran en forsamling med barn og unge.

Derfor foreslår han at skolene bør arrangere en audition når nye lærere skal ansettes ved skolen.

En ting er at barn ser andre ting enn det voksne ser, men i møte med elevene og kandidaten vil rektor kunne sitte i et hjørne og se på hvordan samspillet fungerer, sier han til NRK.no.

Synes du at elevene bør velge lærer selv? Diskuter nederst i artikkelen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Blandede reaksjoner fra ungdommen

15 år gamle Mari Bø Trøsterød er 10 klasse elev ved Presterød ungdomsskole utenfor Tønsberg. Hun gir tommel opp til Hjermanns forslag.

Det er jo vi som skal lære av denne læreren, og vedkommende skal stå for utdanningen vi skal få resten av livet, så jeg synes dette forslaget er lurt.

Og hun er ikke den eneste som kunne tenke seg å påvirke hvilken lærer skolen ansetter, skal vi tro klassekameratene hennes, Ola Bakken Strømne og Frida Opsahl Rekvik.

– Vi synes dette er en svært god idè fordi det er mange dårlige lærere.

Hva tenker dere om å arrangere en audition før læreren blir ansatt?

– Vi tror at man kan få et mye samspill mellom læreren og elevene dersom vi på forhånd vet hvem som skal være læreren vår. Da har vi jo vært med på å velge ut vedkommende selv, sier de to.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klasserom

Reaksjonene på forslaget er varierende fra elevene selv.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Er ikke kvalifiserte nok

Men ikke alle er like positive til Hjermanns forslag. Blant dem finner vi Binamin Mohammoud og Mimmi Maria Eng Ekeid. Begge stiller spørsmål ved om elevene er nok kvalifisert til å avgjøre om en lærer er god nok for dem eller ikke.

De fleste elever trenger ulike typer lærere, så det kan jo bli uenighet om hvilken lærer som bør bli ansatt. Alle lærere lærer jo bort på forskjellig måte.

Samtidig frykter begge at en slik ansettelse fort kan bli useriøs.

– Jeg tror at de som ansetter lærere vet mer enn det vi gjør. De har erfaring fra tidligere, og om elevene skal velge tror jeg de kommer til å velge de som virker mest sløve. Dermed kan de gjøre mer som de vil.

Så du hadde helst sett at det var rektor som hadde ansatt din lærer?

– Jeg hadde stolt på at hun eller han hadde gjort jobben sin, og gitt oss den beste læreren som var å få, sier Binamin Mohammoud.