Rekordlang ventetid på gjeldsrådgivning

En person som søkte NAV om gjeldsrådgivning, fikk beskjed om at han måtte vente i 2,5 år.

NAV Sandefjord

NAV Sandefjord omprioriterer ressursene fra nyttår for å få ned ventetida på gjeldsrådgivning.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Ifølge Lov om sosiale tjenester skal kommunene ha et tilbud om gjeldsrådgivning til innbyggerne sine.

Mange kommuner har plassert denne oppgaven hos NAV, men behandlingstida varierer sterkt.

Les også:

– Helt uhørt

Ved NAV Sandefjord fikk en mann som søkte om rådgivning beskjed om at det var 2,5 års ventetid.

– Dette er helt uhørt, sier daglig leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

Han viser til at kommunene er lovpålagt å gi gjeldsrådgivning, og så lang ventetid mener han strider med loven.

Anbefaler ikke private

Leder i GOA, Bengt Scheldt

Noen av dem som sliter med å håndtere gjelda si, velger å bruke private rådgivere. Det vil ikke Scheldt anbefale.

– De er ofte både dyre og dårlige, og noen av dem flår rett og slett folk.

– 2,5 år er avslag

Fylkesmannen i Vestfold er kjent med at det er lang ventetid på gjeldsrådgivning ved NAV Sandefjord. I et svar på en klage fra søkeren skriver seniorrådgiver Lise Jebsen hos fylkesmannen at de vil ta opp den lange ventetida i et møte de skal ha med NAV-kontoret i Sandefjord.

– En ventetid på 2,5 år vil i de fleste tilfeller måtte anses som et avslag på tjenesten, skriver Jebsen.

Prioriterer søknadene

Henning Johansen

Avdelingsleder Henning Johansen ved NAV Sandefjord sier at kontoret styrker gjeldsrådgivningen fra nyttår.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Avdelingsleder Henning Johansen ved NAV Sandefjord innrømmer at de har hatt utfordringer med å håndtere etterspørselen etter gjeldsrådgivning.

– Men det er slett ikke alle som må vente så lenge. De sakene som prioriteres høyest er de som er mest akutte. Det kan for eksempel dreie seg om utkastelse eller at man ikke takler den daglige økonomien, særlig hvis barn blir rammet av dette.

Johansen sier at tilfellet med 2,5 års ventetid er mer komplekst.

– Det er snakk om gjeld som har blitt opparbeidet gjennom flere år og der gjelda ikke har konsekvenser for det å ha mat og tak over hodet.

Styrker saksbehandlingen

I dag er det bare en saksbehandler ved kontoret som gir gjeldsrådgivning. Men fra nyttår setter de inn en saksbehandler til for å redusere ventetida.

Johansen mener det får ned ventetida uten at omprioriteringen rammer andre områder.

– Kontoret er såpass stort at det ikke får konsekvenser for andre tilbud.