NRK Meny
Normal

Mener 22. juli-penger ikke brukes

Støttegruppa etter 22. juli frykter støttepengene er brukt til andre formål enn de var tenkt. Nesten ingen kommuner har dokumentasjon på hva som er gjort.

Utøya
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I Vestfold har 10 av 14 kommuner har så langt lagt frem dokumentasjon på hva de har brukt pengene de fikk etter 22. juli til.

Kun et par kommuner har levert en detaljert beskrivelse om hva de har gjort med pengene, mens de andre kommunene har lite konkret dokumentasjon.

Les også:

Frykter pengene har gått til andre ting

Støttegruppa etter 22. juli har lenge mistenkt at pengene, som ble gitt som skjønnsmidler, har blitt brukt til helt andre ting.

Beate Vatndal i den nasjonale støttegruppa, reagerer på at det kun er et par kommuner som har levert en detaljert oversikt

Beate Vatndal

Beate Vatndal frykter kommunene ikke bruker pengene på å hjelpe de berørte.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– 130 millioner er veldig mye penger. Hvis store deler av den summen har gått til helt andre ting, så er jo det bare helt tragisk, sier Vatndal.

– Ingen krav

15. januar i år sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et brev til alle landets fylkesmenn.

Der ble de bedt om å gjøre rede for hvordan de ulike kommunene har brukt de statlige støttepengene. Pengene skulle gå til psykososialt arbeid og oppfølging av ungdommene som ble berørt av terroraksjonen 22. juli.

De fleste kommunene som har rapportert tilbake i Vestfold har ikke noen detaljert oversikt over hva pengene er brukt til. Fylkeslege Svein Lie synes ikke det er så merkelig.

Svein Lie.

Fylkeslege i Vestfold, Svein Lie

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

- Departementet hadde ingen krav om at en skulle rapportere om detaljbruken av pengene. Vi vet at de har gått inn i kommunens drift, og har tillit til at det er gjort på en relevant måte. Vi har ingen mistanke om at pengene er brukt feil.

– Var klare føringer

Men Vatndal i den nasjonale støttegruppa savner en dokumentasjon på hva kommunene har brukt pengene på. Hun mener det var en forutsetning når kommune fikk pengene.

– Det var skjønnsmidler med en klar føring. Den føringen gikk ut på at midlene skulle brukes til psykososial oppfølging til de berørte etter 22. juli. Hendelsen var en nasjonal tragedie som ikke bare kan behandles og avsluttes. Den vil kreve oppfølging i mange år, sier Vatndal.

Tildelingen av pengene ble gitt ut i fra innbyggertall i hver enkelt kommune, i tillegg til at kommunen kunne søke om mer støtte dersom de hadde behov for det.

Ingen direkte berørt

I Vestfold er Larvik en av kommunene som fikk mest pga høyt innbyggertall. Men kommunen hadde ingen som var direkte berørt av hendelsen. I sitt brev til fylkesmannen har Larvik ingen detaljert oversikt over hva de 460 000 kronene har gått til.

Assisterende rådmann i Larvik kommune Jan Arvid Kristengård, ønsker ikke å kommentere saken nå.

Han viser til tidligere uttalelser om at kommunen har hatt utgifter knyttet til 22. juli-oppfølging men at det ikke er ført regnskap for dette. Dermed kan det ikke utelukkes at deler av pengene er brukt på andre formål.