NRK Meny
Normal

Melsomvik ut av Stokke?

Dersom Vear blir del av Tønsberg, kan Melsom følge med.

trafikkskilt

Kommunestyret i Stokke skal ta stilling til om også Melsom skal være med i grenseforhandlingene med Tønsberg om Vear.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget, står det å lese på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dette kalles et innbyggerinitiativ, og nå har ei interessegruppe i Melsom skolekrets i Stokke fått så mange underskrifter at politikerne må vurdere om også Melsom kan bli del av nabokommunen Tønsberg.

Les også:

Handler om tilhørighet

Fra før har politikerne bestemt at det skal forhandles med Tønsberg om en grensejustering slik at Vear i Stokke eventuelt blir del av Tønsberg.

– Dette handler om identitet og tilhørighet. Vi har mye til felles med både Tønsberg og Vear, og samarbeider med Vear-befolkningen blant annet på områder som skole, idrett, kultur og friluftsliv.

Det sier Sigbjørn Fjærvoll, leder av interessegruppa som står bak innbyggerinitiativet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Møte om innbyggerinitiativ i Stokke kommune.

Interessegruppa møtte ordfører og rådmann for å legge fram kravet om at Melsom tas med i grenseforhandlinger. Fra venstre rundt bordet: Sigbjørn Fjærvoll, Hilde Chluba, ordfører Erlend Larsen, rådmann Lars Joakim Tveit, Marit Haukom og Marit Waage.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Krever folkeavstemning

Tidligere i år vedtok politikerne i Stokke at kommunen skal gå i grenseforhandlinger med Tønsberg med sikte på å holde Vear-Hogsnesområdet samlet.

– Det burde vært foretatt en utredning av konsekvensene av en eventuell deling av Stokke kommune først, mener Fjærvoll.

Nå frykter flere i Melsom-området at de kan risikere å bli en utkant i Stokke dersom Vear blir innlemmet i Tønsberg. Om kommunestyret sier nei til innbyggerinitiativets ønske, vil de ha folkeavstemning.

– Dersom kravet vårt blir avvist av politikerne, ber vi om at hele saken om kommunesammenslåing legges fram i en rådgivende folkeavstemning i tilknytning til kommunevalget neste år.

Stokke kan miste mye

Da interessegruppa la fram kravet sitt for ordfører Erlend Larsen og rådmann Lars Joakim Tveit, roste ordføreren det sterke engasjementet rundt temaet. Samtidig ser han med en viss uro på at en stor del av Stokke eventuelt kan bli "spist opp" dersom Melsom og Vear går til Tønsberg.

– I forhold til innbyggerantall vil i så fall store deler av Stokke bli borte. Prinsipielt synes jeg hele Stokke burde gå i samme retning, selv om det er naturlig at man gjennomfører noen grensejusteringer. Hvis det skulle skje at både Vear og Melsom går til Tønsberg, må vi nok tenke oss litt om.

Rådmann Lars Joakim Tveit opplyser at innbyggerinitiativet trolig behandles i kommunestyret i Stokke 22. september.

Melsomvik

Melsomvik kan bli del av Tønsberg dersom interessegruppa i Melsom skolekrets får det som de vil.

Foto: Jan Gulliksen / NRK