NRK Meny
Normal

MDG mener ordførerne forsinker jernbaneutbyggingen

Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne mener ordførerne i Tønsberg og på Nøtterøy er skyld i at jernbaneutbyggingen nå blir forsinket.

Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg

FORSINKET: Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne mener ordførerne i Tønsberg og på Nøtterøy trenerer jernbaneutbyggingen ved å nekte å ha med Nøtterøy-korridoren i Bane Nors utredning.

Foto: Yngve Tørrestad

– Deres holdning om at de ikke vil ha jernbanen gjennom kommunen, resulterer i en trenering. Vi trenger ikke utsettelse av prosjektet, men forsering, sier Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne.

I går ble det klart at Bane Nor overlater til departementene å avgjøre hvilke korridorer som skal være med i planprogrammet for Tønsberg-Stokke, etter at ordførerne i Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord nekter å ha med Nøtterøy-alternativet.

Det innebærer at prosjektet blir forsinket på ubestemt tid.

Aktiv dialog

– Det kan ikke være sånn at de to ordførerne sier at de vil ha jernbane, men ikke gjennom vår kommune. Skal vi få en effektiv jernbane i Vestfold, må den gå gjennom byen, sier Harald Moskvil i MDG.

Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne

TRENERING: Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne maner ordførerne til aktiv dialog med Bane Nor for å få fart på jernbaneutbyggingen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Moskvil mener ordførerne heller burde gå i aktiv dialog med Bane Nor.

– Hvis man går i et nært samarbeid, er det fullt mulig å bygge en jernbane gjennom byen uten at det får for store konsekvenser, sier Moskvil. Han mener riving av bygninger er en kostnad samfunnet må ta for å få til en effektiv jernbane.

Ikke enig

Tønsberg-ordfører Petter Berg kjenner seg ikke igjen i det Harald Moskvil sier.

– Er det noe vi har gjort de siste månedene, så er det å være i aktiv dialog med Bane Nor. Harald Moskvil må ta innover seg at det er lokaldemokratiet i Nøtterøy, Tønsberg og Sandefjord som har talt – de vil ikke ha med Nøtterøy-korridoren, sier Petter Berg.

Petter Berg

UENIG: Ordfører Petter Berg i Tønsberg kommune sier den aktive dialogen med Bane Nor ikke har ført fram.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Årsaken er at Nøtterøy-korridoren vil føre til for store inngrep i området.

– Det vil rasere Tønsberg som havneby og stenge hele havneinnløpet vårt. I tillegg innebærer det massive inngrep i terrenget og landskapet, sier Berg.

Jarlsberg-korridoren er lansert som nytt alternativ, noe MDG er svært uenig i fordi det legger beslag på mye matjord.

– Alle alternativene som er fremmet vil ha negative konsekvenser, men man må velge de alternativene som har færrest negative konsekvenser, sier Berg.

Ingen forsinkelser

Fylkesordfører Rune Hogsnes sier det har vært mange dialogmøter med Bane Nor, Tønsberg og Nøtterøy kommune og fylkeskommunen, uten at det har ført fram.

Rune Hogsnes

DOBBELTSPOR: Fylkesordfører Rune Hogsnes sier det ikke blir noen forsinkelser i utbyggingen av dobbeltspor gjennom Vestfold.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det har vært veldig viktig for Nøtterøy og Tønsberg å markere tydelig at man ikke ønsker Nøtterøy-alternativet utredet, sier Hogsnes.

Han sier dette ikke vil føre til noen forsinkelser i byggingen av dobbeltspor gjennom Vestfold.

– Vi har fått klare signaler om at de vil planlegge Sandefjord-Larvik først, og en statlig fastsetting av planprogrammet vil kanskje forsinke prosessen med et halvt år, sier fylkesordføreren.