NRK Meny
Normal

Mc-medlemmer dømt for grov vold

Fire menn er dømt til fengselsstraffer fra ett og et halvt år til to år for grov vold mot en mann som ville ut av mc-gjengen de alle var medlemmer av.

Tønsberg tingrett

Tønsberg tingrett kom frem til at de tiltalte var delaktige i overfallet.

Foto: NRK

Tønsberg tingrett har kommet til at samtlige av de fire tiltalte har medvirket til grov vold under særdeles skjerpende omstendigheter mot en mann i 40-åra fra Tønsberg.

Mannen ble banket opp og skadet så hardt at han har fått varige men. Han har også slitt med frykt i tida etter at han ble overfalt.

Les også:

Hevnaksjon

Motorsykkelklubben der de fire dømte var medlemmer, tok opp fornærmede som prøvemedlem, men kort tid etterpå ville han ut av klubben igjen. Retten ser på den grove volden mot mannen som en hevnaksjon fordi han ville trekke seg ut.

Samtlige av de fire domfelte sa seg ikke skyldige da saken mot dem startet. Flere av dem har heller ikke vært særlig villige til å forklare seg.

DNA-spor på sneip

Retten har likevel kommet til at alle var delaktige i overfallet. Det har man konkludert med blant annet fordi det ble funnet DNA på en sigarettsneip der offeret ble overfalt.

Gjennomgang av tekstmeldinger og annen mobiltelefonbruk ligger også til grunn for dommen.

Verken politietterforskning eller rettsbehandling har kommet fram til hvem som har utført selve volden. Ifølge dommen ville likevel straffen som nå er gitt, blitt omtrent på samme nivå dersom man hadde greid å peke ut voldsutøverne.

Det at flere sto sammen om volden ser retten på som særdeles skjerpende. I formildende retning har retten lagt vekt på at det tok nesten to år før saken havnet i retten.

Flere tidligere voldsdommer

Samtlige fire har en rekke dommer på seg fra før, både for grov vold, grove tyverier og grove ran.

I dommen fra Tønsberg tingrett må to av dem sone i fengsel i to år der henholdsvis tre og fire måneder er gjort betinget. En tredje fikk ett år og ni måneders fengsel, der fem måneder er gjort betinget. Den fjerde må sone ett og et halvt år i fengsel.

I tillegg må de fire betale en erstatning til offeret på 80 000 kroner.