NRK Meny
Normal

Måtte betale tilbake over 14 millioner

Sykehuset i Vestfold kodet behandlinger på en annen måte enn det Avregningsutvalget ønsket.

Skiltet ved inngangen til sykehuset i Tønsberg.

TOLKET ANNERLEDES: Sykehuset i Vestfold kodet enkelte behandlinger på en annen måte enn andre helseforetak.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Av helseforetakene i Helse Sør-Øst var det bare Oslo Universitetssykehus som måtte betale tilbake mer enn Sykehuset i Vestfold i 2014; snaut 33 millioner kroner. Det viser en rapport fra Avregningsutvalget i Helsedirektoratet.

Cirka 50 prosent av sykehusfinansieringa i Norge kommer via stykkprisfinansiering. Prinsippet går ut på at sykehus får betalt per behandling. Den medisinske kodingen er grunnlaget for rikitg informasjon om aktiviteten i helsetjenesten, og helseforetakene sender koder på behandlingene til Avregningsutvalget.

Annen praksis

Bjørn Buan, leder i Avregningsutvalget, sier de har konkludert med at Sykehuset i Vestfold har kodet feil i flere tilfeller. Jon Anders Takvam, klinikksjef ved medisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold, mener dette skyldes forskjellig praksis.

- Vi har bare kodet en del av behandlingene og pasientenes tilstander på en måte som avviker fra majoriteten av helseforetakene i landet. Vi har tolket dette på en annen måte enn det Avregningsutvalget har ønsket, sier Takvam.

Målrettet jobbing i Telemark

Sykehuset i Telemark er forholdsvis sammenlignbart med Sykehuset i Vestfold, men dette sykehuset må tilbakebetale langt mindre enn SiV; 1,2 millioner kroner.

Bess Frøyshov, direktør ved Sykehuset Telemark, forklarer dette med at sykehuset i et par år har jobbet for å bli bedre på å kode riktig.

- For to år siden opprettet vi en kontrollenhet på to personer som kunne hjelpe legene med å sette riktige koder på behandlinger. Det er legene som har ansvaret for at disse blir riktige, sier hun.

Bess Frøyshov, sykehusdirektør

HAR TATT GREP: Direktør ved Sykehuset i Telemark, Bess Frøyshov, er fornøyd med rapporten fra Avregningsutvalget.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Håper på endring

Bård Hoksrud (Frp) fra Telemark, som sitter i Helsekomiteen på Stortinget, er kritisk til at Sykehuset i Vestfold kom så dårlig ut på oversikten.

- At det kan være mindre feil på de forskjellige sykehusene må vi nok leve med, men ikke så store utslag som det vi ser i denne rapporten.

Bård Hoksrud

VIKTIG MED LIK PRAKIS: Bård Hoksrud (Frp) håper rapporten fra Avregningsutvalget får Sykehuset i Vestfold til å endre praksis.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Han håper sykehuset vil ta grep for å redusere tilbakebetalingene i fremtiden.

- Jeg forutsetter at Sykehuset i Vestfold, når beregningsutvalget har gjort den beregningen de har gjort, legger om praksisen og at det blir lik praksis alle steder, sier Hoksrud.