NRK Meny
Normal

Marinemusikken i Horten kan forsvinne

Fem forsvarskorps kan bli til ett dersom forsvarssjefen får det som han vil.

Kongelige norske marines musikkorps

Marinemusikken i Horten kan bli slått sammen med de fire andre korpsene i Forsvaret, og dermed ende opp med base i Oslo.

Foto: Kongelige norske marines musikkorps

Marinemusikken i Horten kan stå foran en sammenslåing med de fire andre korpsene i Forsvaret. Det kom frem torsdag formiddag, da forsvarssjefen la frem sitt fagmilitære råd om Forsvarets fremtid.

Forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære råd

Det kan bli store kutt og endringer hvis politikerne velger å følge rådene, for forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen mener det er behov for 180 milliarder kroner for å videreføre og fornye landets forsvar.

Ett av områdene som kan bli berørt er Kongelige norske marines musikkorps.

Forsvarssjefen har vurdert å redusere antall forsvarskorps fra fem til tre, men trolig blir løsningen at de fem nåværende korpsene slås sammen til ett.

Håper politikerne tenker annerledes

Korpssjef for Marinemusikken i Horten, Truls Sanaker, er ikke begeistret for forslaget.

– Jeg hadde en anelse om hva som skulle komme. Men når det gjelder musikken i Forsvaret kan vi ikke kalle dette et faglig råd. Dette forslaget er rent økonomisk, sier Sanaker.

Marinekorpset holder mellom 150 og 160 konserter hvert år, både for Forsvaret og for det sivile kulturlivet i Norge og i utlandet. Sanaker mener det blir vanskelig å opprettholde dette hvis korpsene skal fungere fra ett sted i Norge.

– Gjennom snart 200 år har ikke korpsene vært mye tilstede når Forsvaret har blitt bygget opp. Men når det skal kuttes da må plutselig vi også ta vår del, det blir litt feil måte å tenke på, sier Sanaker.

Korpssjefen håper løsningen vil bli en annen etter politisk behandling.

– Jeg håper politikerne ser det store bildet. At det også finnes en kulturhistorisk og en forsvarshistorisk side av saken, avslutter Sanaker.