Mange idrettslag går glipp av penger

Søker ikke om momskompensasjon.

Illustrasjonsfoto barneidrett

STØTTE: Det er idrettsforbundet som administrerer ordningen med momskompensasjon for i klubbene i Norge (illustrasjonsfoto).

Foto: Rainer Prang / NRK

Ordningen med momskompensasjon skal erstatte utgiftene frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Ifølge Norges idrettsforbund fikk klubbene i landet utbetalt rundt 350 millioner kroner gjennom denne ordningen i 2016. Totalt fikk idretten i landet drøyt 480 millioner kroner i momskompensasjon i fjor.

Fristen for å søke er 15. august, og ifølge idrettsforbundet er det per nå drøyt 3000 idrettslag som ikke har oppgitt de nødvendige opplysningene.

Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen, sier prosessen er svært enkel, og at man i hovedsak kun trenger å sende inn to tall for å få utbetalt momskompensasjon.

– Det ene er brutto omsetning fra årsregnskapet, det andre er kontonummeret. Dette er lettjente penger for klubbene.

Bjørn Lauritzen

VIL AT ALLE SKAL SØKE: Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen tror noen glemmer å søke, men at noen også dropper det fordi de tror det er lite penger å hente.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

Han sier summene som betales ut varierer fra noen få tusen til mer enn én million kroner.

– I fjor fikk klubbene i Vestfold nesten 20 millioner kroner gjennom denne ordningen. Vi blir gradvis bedre, men fortsatt er det rundt 20 prosent som ikke søker.

Vil ha med alle

I Vestfold har idrettskretsen et mål om at samtlige klubber skal få momskompensasjon. Derfor tar de nå kontakt med alle som foreløpig ikke har søkt, blant annet Horten Innebandyklubb og administrativ leder Kenneth C. Olsen.

– Jeg fikk en telefon i går. Det er godt å få en påminnelse.

I fjor var klubben én av rundt 60 i Vestfold som ikke søkte.

– Det glapp i en hektisk hverdag, men i år er alt under kontroll, forsikrer Olsen.