Mange har sagt opp

Ved Sandefjord voksenopplæring har nå én person sluttet brått, tre er sykemeldte og ytterligere tre har sagt opp fra 01.01. 2016. Skolesjefen fjernet sentrale oppgaver fra voksenopplæring i fjor, kuttet i kurstilbudet og konstituerte ny rektor. Etter dette har det vært mye uro i personalet. Denne uka skal rådmannen, skolesjefen og personalsjefen i Sandefjord ha et møte om situasjonen.