Mange fortsetter å røyke

Bare to prosent av pasienter som har hatt hjerteinfarkt klarer å følge alle råd for å redusere risikofaktorene i etterkant. Det viser en studie fra Sykehuset i Vestfold og Drammen sykehus. Tre av fem røykere fortsetter å røyke, 81 prosent sliter med overvekt og 60 prosent er lite eller ikke fysisk aktive, skriver Aftenposten