Mange deltar på kunnskapsdugnad

Hver dag registrerer grasrotforskere rundt 5000 observasjoner. Det gir viktig kunnskap om naturmangfoldet i Norge.

Biller

EREMITTBILLE: Tønsberg er det eneste stedet i Norge der det er funnet eremittbiller i nyere tid. Funnet ble selvfølgelig registrert på nett.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Norge har forpliktet seg til å lage en oversikt over hva vi har. For å nå målet om at det ikke skal dø ut flere arter innen 2020, er det nødvendig å vite hva som finnes i dag.

Magne Flåten bidrar til nettstedet artsobservasjoner.no på flere måter. I tillegg til å registrere arter han kommer over i naturen, foreslår han forbedringer og hjelper personer som har problemer med programmet.

Han forteller at absolutt alt som lever kan registreres, og at dette er et godt eksempel på grasrotforskning, også omtalt som «citizen science». Han tror engasjementet kommer av at folk synes det er inspirerende at alle kan bidra.

– Vi får rundt 5000 observasjoner i døgnet. Dette ble veldig fort verdens tredje største åpne database over biologisk mangfold. Det er en suksess i et lite land som Norge.

Magne Flåten

ENTUSIAST: Magne Flåten er opptatt av å rapportere arter han finner i naturen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Stor entusiasme

Nettstedet er utviklet og drevet av Artsdatabanken på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med Miljødirektoratet og de frivillige organisasjonene i SABIMA.

IT-leder Nils Valland sier systemet fungerer svært godt.

– Vi er veldig fornøyde med responsen fra naturinteresserte mennesker i Norge. Det er et fantastisk engasjement som skaffer oss gode data fra hele landet, men selvsagt mest der det er mest folk.

Han sier kvaliteten på informasjonen som kommer inn er god, og tror dette blant annet skyldes at folk flest ønsker å bidra med nyttige observasjoner.

– De vil at det skal være riktig. Man vil ikke bli tatt med buksa nede. Det at andre ser hva som blir lagt ut med en eneste gang sørger for at opplysningene blir kvalitetskontrollert. Dessuten har vi 150 eksperter som blant annet etterkontrollerer og validerer rødlistede arter.

Informasjonen skal gi nødvendig kunnskap som kan benyttes i forskning og forvaltning.

– I tillegg gir det vanlige folk mulighet til å dokumentere det de finner, og bidra til kunnskapen om det biologiske mangfoldet.