Må tilbakebetale filmstøtte

Eieren av et filmselskap i Sandefjord er i Sandefjord tingrett dømt til å tilbakebetale 600 000 kroner til staten. På tross av flere utsettelser og purringer har filmskaperen ikke overholdt fastsatte tidsfrister. Pengene var gitt som tilskudd til produksjon av en dramaserie om klima, for barn og unge. Kravene om rapportering og innsending av regnskap er heller ikke oppfylt.