NRK Meny
Normal

Må se på Hanekleivkritikk

Sivilombudsmannen blir bedt om å vurdere hemmelighold av intern kritikk om arbeidene i den rasutsatte Hanekleivtunnelen.

Rasstedet i Hanekleivtunnelen.
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Det er Miljøvernforbundet som ber Sivilombudsmannen om å vurdere den manglende journalføringen og hemmlighold av et brev med kritikk av av arbeidet med Hanekleivtunnelen.

Navarsete fikk brevet

 

 

 

 

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete i Hanekleivtunnelen
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) mottok et brev i april i år fra mannen som var prosjektleder for byggingen av Hanekleivtunnelen.

I brevet rettet Karl Høiland krass kritikk mot egne sjefer og tok opp flere interne forhold i Statens vegvesen.

Han fortalte om flere nestenulykker, for dårlig sikringsarbeid og intern maktkamp i veivesenet.

 

Ble unntatt offentlighet

Brevet ble unntatt offentlighet. Først da Tønsbergs Blad fikk kjennskap til innholdet ble unntaket opphevet, skriver tb.no.

Heller ikke en videresendelse fra departementet til veidirektør Olav Søfteland ble journalført i henhold til offentlighetsloven.

Først halvannen måned senere dukket videresendelsen av brevet opp i journalene.

Nå ber Miljøforbundet om Sivilombudsmannens vurdering av den manglende journalføringen og hemmeligholdet av brevet fra Høiland.