Må se på beredskapen etter strømbrudd

– Det var overraskende at konsekvensene ble så omfattende.

Helikopter strøm agder energi

STRØMBRUDD: Det blir kalt inn til møte for å vurdere beredskapen etter helgens omfattende strømbrudd i Vestfold og Telemark.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det sier fylkesberedskapssjefen i Vestfold, Jan Helge Kaiser.

Det store snøfallet i helgen førte til at strømabonnenter i deler av Vestfold og Telemark var uten strøm i flere dager. Enkelte var også uten vann og mobiltelefondekning.

– Vi må sette oss ned sammen med Skagerak Energi, kommunene, bøndene og andre og diskutere hva slags erfaringer vi har gjort oss, sier Kaiser.

Selv om strømbruddet førte til langvarige problemer for enkelte, er Kaiser fornøyd med Skagerak Energis håndtering ut fra de ressursene de har.

– De har god beredskap, men etter en slik hendelse må vi vurdere om den er god nok, sier Kaiser og tilføyer:

– Skal vi tro framtidsprognosene, vil vi få mer vær i tiden framover, og da må vi dimensjonere beredskapen opp mot det.

Les også: Strømløse i fire dager etter snøværet

Liv og helse

Når strømmen går over en lengre periode, har myndighetene ansvar for å ivareta liv og helse på f.eks. sykehjem og for enkelte deler av landbruket, som fjørfeproduksjon. Privatpersoner og næringer som ikke hører til disse gruppene, må finne egne alternative løsninger.

Jan-Helge Kaiser.

BEREDSKAP: Fylkesberedskapssjefen i Vestfold, Jan Helge Kaiser, vil vurdere om informasjonen fra myndighetene har vært god nok.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Vi må se på om offentlige myndigheter har nådd godt nok ut med informasjon om hvilket ansvar den enkelte har, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser.

En melkeprodusent i Holmestrand fikk store problemer da strømmen forsvant. Kuene ble stående med melkesprengte jur fordi det ikke var noen beredskap for langvarig strømbrudd.

Les også: Lag din egen beredskapsplan

Eldre ivaretatt

Når det gjelder beredskap for eldre mennesker, mener Kaiser at det har fungert bra. Kommunene har i første rekke ansvar for å ivareta sykehjem, bo- og behandlingssentre og eldre som bor hjemme.

– De berørte kommunene drev oppsøkende virksomhet for å se til at de eldre som de kjente til, fikk den hjelpen de trengte, sier fylkesberedskapssjefen.

– Hvor raskt skal dere sette dere ned med etatene?

– Skagerak Energi er fortsatt i beredskap, men når situasjonen har normalisert seg, vil vi sette oss ned sammen med Skagerak Energi, vannforsyningen, Bondelaget med flere, sier Kaiser som satser på å få til et møte i løpet av neste uke.

Får erstatning automatisk

Skagerak Energi gir alle kunder som var strømløse som følge av uværet forrige helg automatisk kompensasjon. De som var uten strøm imellom 12 og 24 timer, får 600 kroner, de som var uten strøm imellom 48 og 72 timer, får 2700 kroner, og for hver nye påbegynte 24-timersperiode får strømabonnentene 1300 kroner.

Vanligvis må kundene søke om kompensasjon, men det slipper de altså nå, forteller kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Skagerak Energi har logg over avbruddene og vil betale ut kompensasjonen som et fratrekk i nettleiefakturaen.