NRK Meny
Normal

Må prioritere annerledes

Politimester Christine Fossen mener store avstander til asylmottakene er en utfordring for politiet.

Christine Fossen

ULIKE UTFORDRINGER. Christine Fossen, påtroppende politimester for Sør-Øst politidistrikt, sier at plassering av asylmottak både ruralt og urbant byr på utfordringer for politiet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Politimesteren i Telemark, Rita Kilvær, sier til Varden onsdag at hun vil ha nye asylmottak ned fra fjellet, og til tettbygde strøk der politiet og andre tjenester er.

Hun mener blant annet at asylmottakene bør være der politiressursene er størst.

– Jeg synes det er et godt innspill. Vi ser at dette kommer til å bli en utfordring for oss neste år. Vi har mange mottak spredt i det nye politidistriktet. Vi får store avstander og vi er nødt til å ha en tilstedeværelse i nærheten av mottakene som vi kanskje ikke har i dag. Vi blir nødt til å prioritere på en annen måte enn vi har gjort tidligere, sier Christine Fossen, påtroppende politimester for Sør-Øst politidistrikt.

Men er det ikke viktig å få spredt mottakene?

– Det er mange hensyn som skal tas når mottak skal plasseres. Det er en diskusjon som bør gå mellom kommunene og UDI. Vi må forholde oss til stedene mottakene kommer, men for oss som politimyndighet er det helt klart at mottak som blir plassert spredt, gir utfordringer. Det tar tid å kjøre når det er behov for at vi kommer til mottaket, sier Fossen, men påpeker at det også er utfordringer knyttet til å ha mottak i urbane strøk.

Hvilke konkrete utfordringer har politiet i forhold til asylmottakene?

– Det varierer etter størrelse på mottakene og etter sammensetningen av mennesker. Med erfaringen vi har fra Vestfold, ser vi at det er ordensforstyrrelser og utfordringer på grunn av ulike kulturer. Politisk eller religiøs uenighet kan føre til konflikter på mottakene som må håndteres. Vi har også sett at det er vold i nære relasjoner, også hvor barn kan være vitner og involvert. Det betyr at politiet må håndtere disse sakene på lik linje med de andre sakene vi har.