Må bygge om «nytt» E18-kryss

– Vi vurderte kanskje ikke trafikkavviklingen godt nok, forklarer prosjektlederen. Nå skal krysset bygges om for ti millioner kroner.

Natvallkrysset

NATVALLKRYSSET: Ombyggingen skal sørge for at det ikke dannes kø fordi trafikk fra E18 må vike for kjøretøy som kommer fra Sandefjord.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Mandag starter ombyggingen av Natvallkrysset på E18 i Sandefjord, kun to år etter at det ble tatt i bruk.

Steinar Aspen, prosjektleder i Statens vegvesen, forteller at krysset er bygget som et standard E18-kryss, men at det oppstår problemer på ettermiddagene, når folk i Sandefjord og Tønsberg skal hjem fra jobb.

– De kommer frem til rundkjøringen omtrent samtidig. Da må trafikken nordfra vike for trafikken fra Sandefjord. Problemet er at køen bygger seg opp helt ut på E18, og det er ikke noe særlig med køoppbygging ut på en motorvei.

Aspen innrømmer at trafikkavviklingen ikke ble vurdert godt nok da man planla dagens løsning.

– Vi trodde ikke det ville bli så vanskelig som det har blitt. Vi undervurderte nok den korte perioden på ettermiddagen når de to trafikkstrømmene møtes i Natvallkrysset.

Prosjektleder Steinar Aspen

TRAFIKKSIKKERHET: Prosjektleder i Statens vegvesen, Steinar Aspen, sier ombyggingen skal gjøre Natvallkrysset tryggere.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Ny løsning

Prosjektlederen forklarer at vegvesenet først og fremst ønsker å unngå kødannelse i 110-sonen på E18.

– Det viktigste for oss er å få en trafikksikker løsning, sier Aspen.

Nå legges krysset opp slik at kjøretøy som tar av E18 ikke kommer i konflikt med trafikken fra Sandefjord. Rundkjøringen blir liggende på samme sted.

Nytt Natvallkryss

BYGGER OM: Trafikken fra E18 skal ledes under overgangsbrua før den kommer til rundkjøringen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Nedsatt hastighet

Byggeleder i Statens vegvesen, Lasse Sondbø, har ansvar for ombyggingen med en prislapp på rundt ti millioner kroner. Han forteller at arbeidene vil føre til endringer i trafikkbildet.

– Det vil være nedsatt hastighet til 70 kilometer i timen, kjørefeltene vil være noe smalere og skulderen vil være borte. Vi ber folk om å følge hastighetsbegrensningene og ta hensyn til anleggsarbeiderne.

Etter planen skal arbeidene fullføres tidlig i oktober.

Lasse Sondbø

OMBYGGING: Byggeleder Lasse Sondbø forklarer at begge rampene på vestsiden av E18 skal bygges om.

Foto: John-André Samuelsen / NRK