Må betale for å ha båten på land

Hvis du ikke har satt ut båten innen juni neste år, må du betale. Vallø båthavn i Tønsberg vil kvitte seg med båter som kun står på land.

Havneavgift

Står båten din fortsatt på land innen 1. juni neste år, må du betale. Målet er å ha en ryddig og velldrevet havn.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vi hadde mange gamle båter. Vi fikk beskjed om at det ikke så bra ut med alle vrakene som sto der, sier nestleder i Båtforeningen på Vallø Erik Schlytter-Henriksen.

Derfor satt han og de andre i Båtforeningen på Vallø i gang med en opprydningsaksjon for å få bort båtene som bare tok opp plass. De kom opp med et gebyr som baserer seg på båtens størrelse og hvor lenge den står på land. Er båten din for eksempel på førti fot, vil det si 5000 kroner i gebyr for en hel sommer på land.

– Det har vi innført fra og med vinteropplaget 2016-2017. Innen første uka i juni 2017 så skal alle båter helst være på vannet. Hvis du ikke får det til så må du si ifra på havnekontoret, og så blir du registrert som sommeropplag. Det vi da unngår er at båtene blir liggende, sånn som noe av dette som har ligget her i årevis, sier Schlytter-Henriksen.

Erik Schlytter-Henriksen

Nestleder i Båtforeningen på Vallø Erik Schlytter-Henriksen, forteller at de hadde fått klager på alle båtvrakene som sto på land, og tok derfor tak.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Skal se bra ut

Han tror at folk vil sette pris på en havn som ser bra ut og er velldrevet. De pengene de får inn går til mudring og til å holde parkanlegget i orden.
I tillegg har de også innført et annet gebyr for å slå hull på en myte om at det er umulig å få kjøpt seg en egen båtplass.

– Vi fant ut at de ventelistene vi hadde som hadde ventetid på over 20 år, ikke var reelle. Så vi valgte da et lite ventelistegebyr, og da datt over halvparten av. Så de som står på venteliste nå med en ventetid på 10-12 år, er reelle båtfantaster som ønsker å få seg en plass, sier Schlytter-Henriksen.

Han legger til at det er mange som har skrevet seg på venteliste flere steder, og at de som nå står igjen virkelig ønsker en plass på Vallø.

Mariann Askjer er en av dem som har ventet lenge på en båtplass. Hun liker ventelistegebyret på 200 kroner.

– Jeg sto på venteliste i over 20 år, og som oftest fikk jeg leid en plass langt ut i juni, avslutter hun.