NRK Meny
Normal

Lover utbedring av Bispeveien

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utbedre Bispeveien slik at den kan håndtere økt trafikk.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil bedre standarden på beredskapsveiene.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Siden Skjeggestadbrua kollapset har sideveiene opplevd store utfordringer med økt trafikk. Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen mener standarden på sideveiene ikke er god nok når E18 er stengt over lengre tid.

– Vi må sikre at uforutsette hendelser ikke skaper langvarige problemer for trafikkavvikling og lokalbefolkning. Vi skal nå dra erfaringer fra trafikksituasjonen på omkjøringsveiene i Holmestrand og Re kommuner i perioden siden brukollapsen, slik at vi kan gjennomføre nødvendige tiltak for bedre trafikkavvikling i fremtiden, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Vil unngå lavere fart

Samferdselsministeren nevner fylkesvei 35 Bispeveien som et konkret eksempel. Han sier departementet har bedt vegvesenet vurdere behovet for mer langsiktige løsninger for beredskapsvei.

- Jeg ønsker for eksempel en standard på fylkesvei 35 Bispeveien som kan gjøre det mulig å håndtere økt trafikk uten at fartsgrensen må reduseres. Da trengs det utbedringer, og Statens vegvesen har fått et oppdrag i tråd med det.

Før fellesferien skal Statens vegvesen åpne nordgående løp på Skjeggestadbrua for toveis trafikk.