NRK Meny
Normal

Lover å jobbe for søndagsåpne butikker her før jul

Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas oppfordrer handelsstanden i Åsgårdstrand til å anke fylkesmannens nei til søndagsåpne butikker. – Så skal jeg mase for å få fortgang i saken, sier han.

Kårstein Løvaas.

Næringsforeninga Gamle Åsgårdstrand søkte nylig om å få lov til å ha søndagsåpne butikker 30. november, men fikk nei av fylkesmannen i Vestfold. Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas oppfordrer handelsstanden i Åsgårdstrand til å anke denne avgjørelsen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli

Næringsforeninga Gamle Åsgårdstrand søkte nylig om å få ha søndagsåpne butikker i Åsgårdstrand 30. november, i forbindelse med tenning av julegrana denne dagen.

Det gjorde foreninga fordi de ønsker adventsfest denne søndagen, for å unngå konkurranse med julemarkedet på Karljohansvern.

Fylkesmannen i Vestfold sa imidlertid tvert nei, med bakgrunn i at det bare kan gis dispensasjon for søndagsåpne butikker de tre siste søndagene før jul.

Kårstein Eidem Løvaas (H), stortingsrepresentant fra Vestfold, har reagert på avslaget. Han oppfordrer handelsstanden i Åsgårdstrand til å anke avgjørelsen, på tross av at butikkeierne kanskje tenker at en slik ankebehandling vil ta lang tid.

– Handelsstanden burde be Kulturdepartementet om å se på denne saken på nytt. Jeg tror nemlig ikke intensjonen med regelverket er å stoppe arrangementer som det i Åsgårdstrand. Når anken blir sendt inn, skal jeg mase på departementet slik at de behandler den fort, lover Løvaas, som sitter i Familie- og kulturkomiteen.

Mener regelverket er akterutseilt

Han vil løfte saken opp for kulturminister Thorhild Widvey.

– Jeg skal si at vi må få fortgang i å endre loven om søndagsåpne butikker, slik at alle kommuner får lik behandling når det gjelder hvem som får lov til å drive søndagsåpen butikkk.

Løvaas mener regelverket også må endres slik at butikkene internt i kommunene blir likt behandlet på dette området.

Fylkesmannens avgjørelse i denne saken viser hvor akterutseilt og utdatert regelverket om søndagsåpne butikker er.

Men er det ikke greit å ha fred på søndagene, og ikke starte salgsballet før jul altfor tidlig?

Det er en ganske lang og komplisert debatt, men jeg tror likebehandling er det viktigste argumentet. Det må være utgangspunktet. I dag får noen butikker lov til å ha søndagsåpent, mens andre ikke får det, sier Løvaas, og fortsetter:

– Så kan folk gjøre som de vil på søndagene, enten det er å gå seg en tur eller å handle. Den litt gamle innretningen av ukedagene er ikke like gyldig som det var for mange år siden, for eksempel jobber én av tre i dag ubekvem arbeidstid.

– Intensjonene er bare gode

Eidem håper foreninga Gamle Åsgårdstrand får feire og starte årets julefeiring som planlagt.

Foreningas intensjoner bak dette er bare gode. Selv ikke det gamle regelverket rundt søndagsåpne butikker var ment å stoppe slike arrangementer, mener stortingsrepresentanten.