NRK Meny
Normal

Lot seg ikke sjarmere av diktklage

Rolf Wergeland (88) fikk avslag på parkeringsklage.

Parkering

Slik parkerte Rolf Wergeland da han besøkte Stavern i sommer.

Foto: Privat

Da Rolf Wergeland (88) fikk parkeringsbot under et besøk Stavern i sommer tok han pennen fatt for å skrive klage – og den ble av det utradisjonelle slaget.

88-åringen fattet nemlig et dikt, i håp om å få det kommunale selskapet i Larvik kommune til å forstå at han hadde rett da han parkerte som han gjorde.

«De har sett et annet skilt, enn hva jeg har sett. Men med mitt vett, så er det lett, å se det nærmeste, hvor det står at jeg har rett», skriver han i klagen.

500 kroner i bot

Larvik kommune har imidlertid ikke latt seg sjarmere. De har gitt Wergeland et tradisjonelt avslag.

«Søker har i sin klage redegjort for sine synspunkter i forbindelse med parkeringen. Av ileggelsesblanketten fremgår det at kjøretøyet var parkert i strid med skilt nr. 552. Dette fremkommer også av foto som våre trafikkbetjenter har tatt av parkeringen», skriver de.

Dermed må han betale bota på 500 kroner.

Selv mener han imidlertid fortsatt at han parkerte riktig.

– Jeg parkerte nærmest det skiltet hvor det sto at jeg kunne stå èn time, forklarer han.

Men i motsetning til mange andre som får parkeringsbot, tar 88-åringen den med godt humør.

– Jeg har jo allerede betalt den boten, men det hadde jo vært fint med en begrunnelse i diktform, sier han og ler.

Les hele diktet her:

«Stavern sommerby

Glede kommer hit påny

Finner til og med et parkeringssted

Men vesenet ville ikke det

Jeg som var så kry

Så sier de FY og FY!

De har sett et annet skilt

enn hva jeg har sett

Men med mitt vett

Så er det lett

å se det nærmeste

hvor det står at jeg har rett

Det står 1 time har du rett

til å stå

Lenger borte et annet

med de svakes enerett

500 kroner koster dett!

Men jeg synes det er urett

Håper jeg slipper det

og gir meg rett

i at jeg står på det rette skiltet

Til det har jeg bildet!»