NRK Meny
Normal

Rettssaken starter i dag

Over to år er gått siden den nå 39 år gamle lokføreren testkjørte et nytt Flirt-tog. Turen endte med avsporing, en person alvorlig skadet og materielle ødeleggelser for 75 millioner kroner.

Vestfoldbanen

Mandag 19. mai starter rettssaken mot lokføreren som førte ulykkestoget på Vestfoldbanen.

Foto: Peder Gjersøe / SCANPIX

Påtalemyndigheten ved politiadvokat Pernille Flage mener de kan bevise at mannen handlet uaktsomt, da han holdt for høy fart inn i en sving på vei fra Nykirke stasjon mot Holmestrand.

Mannen er siktet for overtredelse av Straffelovens § 151.

Erklærer ikke straffskyld

Harald Stabell

Forsvarsadvokat Harald Stabell representerer lokomotivføreren som er tiltalt for uaktsomhet.

Foto: Camilla Wernersen

Harald Stabell er lokførerens forsvarer.

– Han erkjenner de faktiske forhold, men ikke at han har utvist straffbar uaktsomhet, og han mener således at han ikke kan straffes for forholdet, sier Stabell til NRK.

De faktiske forhold er at lokføreren overså et skilt med 70 km/t. Dermed holdt han en fart på 130 km/t inn i en sving.

Toget hadde for høy hastighet

Avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport, Kurt Olsen, er ikke i tvil om hva som førte til at toget sporet av.

– Rapportens hovedkonklusjon er at det var for høy hastighet i forhold til hva sporet var dimensjonert for, sier Olsen.

Kurt Olsen

Kurt Olsen er avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport

Foto: SHT

– Hva er årsaken til at toget hadde for høy fart?

– Vi har ikke klart å avdekke helt nøyaktig hvorfor bremsing ikke ble innledet tidligere. Det vi vet er at et skilt ble oversett i forbifarten, og det endte med et ødelagt tog og personskader.

Rapporter fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) er ment som et verktøy for å forbedre sikkerheten i ettertid av ulykker. Allikevel er SHT kalt inn som vite.

– Vi er kalt inn som vitne, ja, svarer Olsen.

Forklarer seg

Tiltalte er utdannet lokomotivfører, men arbeidet til daglig som lokomotivleder. Han er i dag 39 år og hadde 11 års erfaring da avsporingen skjedde. Turen var hans fjerde med NSB Type 74, og var et ledd i utvidet opplæring.

Hans forsvarer, Harald Stabell, vil ikke foregripe sin klients forklaring.

– Hvordan vil han forklare at han ikke så 70 km/t skiltet?

– Det vil han forklare i retten.

39-åringen jobber i dag som lokfører.

– Hvordan har han hatt det i de siste to årene?

Politiadvokat Pernille Flage

Politiadvokat Pernille Flage ved Vestfold politidistrikt

Foto: Helena Rønning / NRK

– Det har vært slitsomt å gå vente så lenge. Denne saken burde vært avgjort mye tidligere. Han ser fram til å sette en strek over denne saken i rettsapparatet, i alle fall håper han det, sier Stabell.

For lang tid

Politiadvokat Pernille Flage beklager at det har tatt så lang tid å få saken inn for retten.

– Det er en sammensatt årsak til at det har tatt så lang tid. En grunn er ressursene vi har hatt innad i politiet.

Lang tid må få konsekvenser for straff

Stabell mener ventetiden må få konsekvenser for en eventuell straffeutmåling.

– Hvis han blir domfelt vil ventetiden ha en innvirkning på straffen. Det vil jeg redegjøre for å i min prosedyre, forsikrer Flage.

Det er satt av tre dager i retten og mannen risikerer fengsel inntil tre år.