Livsfarlig kryssing av jernbanespor

Ulovlig kryssing av jernbanesporet ved planoverganger fører til ulykker. Bane Nor ber folk om å respektere bommer og signallys.

Planovergang Tønsberg

FARLIG: Ved planoverganger i nærheten av stasjoner, som denne i Tønsberg, syndes det ofte ved at folk krysser planovergangen når bommene er nede.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Biler kjører slalåm mellom bommene, det klippes hull i gjerder ved jernbanesporet og folk sniker seg under bommen fordi de ikke gidder å vente til toget har kjørt.

Togførerne har mange historier om hensynsløs atferd som de ser i nærheten av togsporene når de er på jobb.

Svenn Kaste lokfører

NESTENULYKKER: Togfører Svenn Kaste forteller at det har vært nære på mange ganger når folk har krysset sporet foran toget.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Svenn Kaste som kjører tog på Vestfoldbanen, har aldri vært involvert i en ulykke selv, men sier det har vært nære på flere ganger.

– Det er klart at du kjenner det på kroppen, og pulsen stiger fort. Det er folk som plutselig finner ut at de skal over sporene på stasjonen. Da er det full nødbrems, og man ligger på tuta. Kroppen reagerer, sier Kaste.

Markering en hel uke

Fredag 2. juni er det den internasjonale planovergangsdagen over hele verden. Bane Nor har bestemt seg for å markere dagen i en hel uke med arrangementer over store deler av landet.

Kjell Bakken Bane Nor

MARKERING: Kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane Nor mener det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på hvor farlig det er å krysse et togspor ulovlig.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Kommunikasjonssjef Kjell Bakken sier de får meldinger om farlige situasjoner hver eneste uke.

– Vi har en del kryssinger som er ulovlige og farlige. Folk klipper hull i gjerdene og passerer der de ikke skal passere. Så har vi dessverre hatt noen dødsulykker de siste årene, der folk klatrer i høyspentanleggene våre, sier Bakken.

Hvert år skjer det ulykker der tog treffer mennesker eller kjøretøy ved planoverganger. I fjor ble det meldt om totalt fire sammenstøt mellom tog og kjøretøy ved norske planoverganger. I 2015 var det så mange som elleve tilfeller.

Skilt ved jernbanestasjon

STOPP-SE-LYTT: Bane Nor markerer den internasjonale planovergangsdagen i en uke over store deler av landet.

Foto: Igor Tratkowski

Stopp, se, lytt

Bane Nor mener slike hendelser kan unngås dersom folk stopper, ser og hører etter om det kommer tog før de krysser en jernbanelinje.

– Det er jo et lavt antall totalt sett, men vi ønsker å unngå enhver dødsulykke. Derfor jobber vi både holdningsskapende og med andre tiltak, sier Kjell Bakken.

I Norge er det rundt 3000 usikrede planoverganger, men mange av ulykkene de siste årene har skjedd på steder med sikring.

Bakken sier det er helt avgjørende at folk respekterer signalene.

– Det er særlig planoverganger i nærheten av stasjoner, der folk skal rekke toget. Så kommer de litt seint og bommen har gått ned, og de tar sjansen på å krype under bommen og løpe over. Det er rett og slett farlig, sier Bakken.

Bedre varsling

Anne-Beate Bakker Wålengen krysser jernbanesporet ved Skoppum stasjon i Horten flere ganger i uka. Hun mener det er viktig å være forsiktig, men etterlyser også bedre varsling.

Anne-Beate Bakker Wålengen

VARSLING: Togpassasjer Anne-Beate Bakker Wålengen etterlyser bedre varsling i nærheten av stasjonsområder.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Det er ikke alle som hører så godt og som ikke hører når det kommer et tog. Jeg synes det er litt utrygt her. I hvert fall må høyttaleranlegget fungere bra, sånn at man får beskjed om det. Og jeg tror de må sette ned farten, for togene kommer veldig fort her, sier Wålengen.