NRK Meny
Normal

Livlig by med handel rundt år 800

I Vestfold er det 37 kulturmiljøer som Vestfold fylkeskommune har pekt ut som regionalt og nasjonalt viktige. Kaupang i Larvik er et av disse. Noen av kulturmiljøene har også internasjonal verneverdi.

Anitra Fossum viser Kaupangbyen

Under jorda finnes det spor av en vikingby med livlig handel i rundt 150 år, sier Anitra Fossum.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Alle de 37 utpekte kulturmiljøene er representative for alle kulturminnene i Vestfold og skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden.

Handelsstedet «Sciringes heal»

Arkeologiske undersøkelser på Kaupang i Larvik har vist at handelsstedet «Sciringes heal», kjent fra skriftlige kilder på slutten av 800-tallet, lå i Tjølling.

Sammenhengen mellom sjøen, gårdene og kaupangen er tydelig. Kulturmiljøet har internasjonal verdi.

Kaupang ble, etter utgraving på begynnelsen av 2000- tallet av arkeologer, betegnet som landets eldste by. I den spede begynnelsen rundt år 800 var kaupangen et sted for årlige handelsstevner. Jorda er senere tilbakeført til dyrket mark.

Under jorda finnes det altså spor av en vikingby med livlig handel i rundt 150 år, forteller Anitra Fossum som er arkeolog og prosjektleder i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune. Her var det handel av internasjonal stor skala. Mest trolig ble byen anlagt av en danekonge og en lokal høvding på Huseby, som ligger i nærområdet.

Les om:

(Tekst fortsetter under bildet)

Det er funnet mer enn 10 000 gjenstander fra vikingtida på Kaupang.

Fra utgravingene på Kaupang.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Kanskje det ligger skip og last på sjøbunnen

– I vikingtid stod sjøen 3,5 meter høyere enn i dag. Det betyr at skipene gikk langt inn i området, men trolig kom ikke alle skip ut igjen, så det er nok mulig det ligger skipslaster og noen vrak i Kaupangkilen, sier Fossum.

Litt lenger øst, i Klåstadkilen ble Klåstadskipet funnet i sjøbunnen. Det var et handelsskip. Skipet er i dag utstilt i Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Vikingskipene som er funnet i Vestfold, er gravgaver.

(Tekst fortsetter under bildet)

Klåstadskipet

Klåstadskipet ble funnet på sjøbunnen i Klåstadkilen. Bare halve skipet var bevart slik at det kunne stilles ut i Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Foto: Yngve Tørrestad

Vestfold mangler «opplevelsespakker» fra vikingkulturen

Det er forholdsvis sparsomt med formidling av vikingkultur på Kaupang, men det foreligger store planer.

I Vestfold har vi mange steder der folk kan oppleve vikingkulturminner i landskapet, men vi mangler at det er sydd sammen til «opplevelsespakker». sier Anitra Fossum.

Vi får håpe at mange aktører går sammen og får det til, legger hun til.

Kaupang har et lite vikinghus og en tidligere privatbolig er omgjort til lokaler for formidling med frivillige fra Kaupangprosjektet.

Les om: Kaupang og andre kulturmiljøer i nærliggende områder

(Tekst fortsetter under bildet)

Kaupang

Kaupangprosjektet lager mat slik de mener vikingene gjorde.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mange viktige kulturmiljøer i Larvik

Larvik har mange viktige kulturmiljøer som bør bevares. Blant dem som fylkeskommunen har plukket ut som spesielt viktige er, Bisjord, Herregården, Bøkeskogen og Hammerdalen, for å nevne noen.

Bisjord er en fredet lystgård fra 1800-tallet. Den representerer et klassesamfunn i nedre Lågendalen. Lystgården har beholdt åpne områder rundt seg og kontakten med Lågen som var den viktigste transportveien.

Les om: Bisjord

På 1600-tallet ble det etablert et grevskap i Larvik. Herregården ble reist som residens for grev Ulrik Frederik Gyldenløve. Den ble påbegynt i 1674 og sto ferdig til hans tredje bryllup i 1677.

På Tollerodden etablerte tollere seg allerede i 1684. Området har velbevarte miljøer fra 16- og 1700-tallet.

(Tekst fortsetter under bildet)

Motiv fra Bøkeskogen i Larvik

Motiv fra Norges første offentlige friområde, Bøkeskogen i Larvik.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK


Bøkeskogen er en grønn lunge med intakte kulturminner tett på byen. Her finnes boplasser, gravhauger og gamle veier.

I 1884 skjenket godseier Treschow Bøkeskogen til Larvik bys befolkning, og Bøkeskogen ble landets første offentlige friområde.

Les om: Bøkeskogen

(Tekst fortsetter under bildet)

Industriområdet Hammerdalen

Hammerdalen industriområde. Mange gamle bygg er bevart.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK


Hammerdalen var et betydelig industriområde med blant annet jernverk, sagbruk og mølle. Der har det vært adelige eierskap, grevens eierskap og eiet av Treschow-Fritzøe.

I de senere år har Hammerdalen vært gjennom et verdiskapningsprosjekt i offentlig regi.

Les om: Hammerdalen

Hammerdalen Larvik

Hammerdalen i Larvik.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK