– Norske bønder må ha flere ben å stå på

LARVIK (NRK): Fremskrittspartiet mener at det må legges bedre til rette for mer vekst og gründerskap i landbruket.

Sylvi Listhaug og Per Manvik

PÅ GÅRDSBESØK: Landbruksminister Sylvi Listhaug besøkte sine egne i Brunlanes i Larvik i formiddag, og ble godt mottatt av partifelle og bonde Per Manvik. Listhaug mener at det må legges mer til rette for gründerskap i landbruket.

Foto: Tanita Wassås Kveinå/NRK

I dag var landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk hos Frp-bonde Per Manvik i Brunlanes som har basert seg på nettopp flere virksomheter. Han mener at bønder er nødt til å ha flere ben å stå på for å overleve.

– Og det tror jeg også de fleste norske bønder har i dag. Hvis man bare satser på én ting og det går galt, er man ferdig, sier Manvik.

Han har basert seg på produksjon av grønnsaker, poteter, løk og produksjon av ferdigplen. Manvik driver virksomhet på til sammen ti gårder over et område på nesten 1000 dekar.

– Må forvente å jobbe mer enn et årsverk

Regjeringa vil legge til rette slik at næringsutøvere i landbruket i størst mulig grad skal kunne utnytte det totale ressursgrunnlaget til landbrukseiendommer. I likhet med Listhaug mener Manvik at alle bønder har forutsetning for å kunne gjøre nettopp det.

– Men det koster helt klart å investere i forskjellige driftsområder, blant annet fordi en trenger flere ulike maskiner og fordi mye er basert på håndkraft, sier Manvik.

Listhaug ønsker å få kreativiteten i landbruket til å blomstre.

– Det finnes så mange muligheter, en kan for eksempel starte opp innen reiseliv eller lokalmatproduksjon.

Men å drive med flere ting tar tid. Manvik forteller at han så å si jobber kontinuerlig året rundt, unntatt på vinteren. Listhaug mener at selvstendige næringsdrivende må forvente å jobbe mer enn ett årsverk i året, også i framtida.

– Til gjengjeld har de sin egne arbeidsplass og er sine egne sjefer. Stadig ny teknologi i landbruket gjør at bonden kan drive enklere og mer rasjonelt.

Ba om bevaring av gårdsbruk

Manvik kom med ett ønske til statsråden da hun var på besøk, nemlig at Frp går inn for å bevare gårdsbrukene som er igjen i norsk landbruk.

– For nå mener jeg tallet på gårdsbruk på et minimum, sier Manvik.

Listhaug kunne imidlertid ikke love noen bevaring.

– Det er bare ett år tidligere det har forsvunnet færre bønder ut av yrket enn i fjor, etter at Frp kom i regjering. Noen går alltid ut av næringa uansett. Vi kan ikke tvinge neste generasjon til å overta, men vi kan tilrettelegge for at ungdom skal synes det er attraktivt, sier hun.