Likekjønnet par giftet seg i kirken

Lørdag i forrige uke giftet to likekjønnede seg i Stokke kirke. Vielsen av Carina Vik og Marianne Vik fra Melsom er historisk ettersom det er den første vigselen av likekjønnede par i Vestfold. 30. januar i år vedtok Kirkemøtet en ny vigselsliturgi som gir likekjønnede par adgang til å gifte seg i Den norske kirke.