Liberalistene: Ole T. Hoelseth

Liberalistene vil gi deg en verdikupong du kan bruke på hvilket sykehus du vil. Førstekandidat i Vestfold, Ole T. Hoelseth, tviler også på om tog er lønnsomt.

Ole Trygsland Hoelseth

Ole T. Hoelseth er førstekandidat for Liberalistene i Vestfold. Han er 51 år gammel og bor i Sandefjord.

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trase gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Først og fremst vil Liberalistene privatisere Jernbaneverket og NSB. Vi stiller oss tvilende til at dette prosjektet og en rekke andre samferdselsprosjekter er lønnsomme, i og med vi beveger oss mot en verden med selvkjørende busser og kanskje Hyperloop. Ved privatisering vil markedet avgjøre om tog er lønnsomt.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Liberalistene er for å privatisere Avinor, vi er mot flyplassavgiften.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Liberalistene er mot at kommuner skal slås sammen med tvang. Årsaken til at Stortingsflertallet så behov for å slå sammen kommuner var at de påla kommunene for mange oppgaver, og de mente store enheter var bedre i stand til å løse oppgavene. Det er helt feil ende å begynne i. Liberalistene vil gi kommunene frihet til både å eksistere som de selv vil, og til å fastsette egen skatt og i hvilken form skatten gis.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Markedet er i ferd med å løse et av bytrafikkens hovedproblemer, nemlig støy. Elektriske biler vil vinne frem over hele verden, også uten subsidier. En fornuftig, og gjerne lav, fartsgrense er noe vi støtter, men generelt støtter vi ikke tanken om bilfrie soner i byer. En by er en by og det er god plass i Norge til de som ikke liker biler.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Det samme vi mener er viktigst for resten av landet. Liberalistene sier nei til å straffe offerløse handlinger, vi vil halvere arbeidsgiveravgiften og gi alle muligheten til å hoppe ut av offentlig helsevesen ved å få med seg et verdibrev de kan bruke på privat.