NRK Meny
Normal

Leter etter slaget på Nesjar

LARVIK (NRK): Neste år markeres 1000-årsjubileet for ett av de mest avgjørende og største sjøslagene i Norsk historie. Nå jobbes det for å finne spor etter slaget på Nesjar.

Leter etter slaget på Nesjar

METALLDETEKTOR: Egil Skarning og de 10-talls personene fra Norges metalldetektorforening gjorde 40 funn på kort tid på jordet ved Mølen.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

På et jordet i det sydvestlige hjørnet av Mølen i Larvik er et titallspersoner i gang med søk med metalldetektor. Håpet er å finne spydspisser eller pilspisser som er 1000 år gamle.

– Da betyr det at de kan stamme fra slaget, som fant sted her 25. mars 1016, sier prosjektleder for Nesjar 2016-prosjektet, Kjersti Jacobsen.

Et viktig slag

Kjersti Jacobsen

VIKTIG SLAG: Prosjektleder, Kjersti Jacobsen, mener det slaget på Nesjar har fått lite oppmerksomhet med tanke på hvor viktig det er i norsk historie.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Slaget på Nesjar, hvor Olav Haraldsson, senere kjent som Olav den hellige, seiret over en rekke av de mektige norske høvdingene med Svein Jarl i spissen, var starten på Olav den helliges lange prosess mot kristningen og samlingen av Norge.

Jacobsen mener dette slaget har fått ufortjent lite oppmerksomhet. Ifølge henne har det havnet helt i bakevja av tre mer kjente sjøslag, som slaget ved Fimreite, slaget ved Hafrsfjord og slaget ved Svolder.

– Det virker som om kongene på denne tiden kun kunne være kjent for et slag, og Olav den hellige er mest kjent for slaget hvor han falt, nemlig på Stiklestad i 1030.

Søkes både på land og under vann

Det er Larvik historielag, sammen med Brunlanes historielag som jobber med prosjektet Nesjar 2016. De har også fått støtte fra Vestfold fylkeskommune for å gjennomføre undersøkelsene de nå er i gang med.

Denne uka søkes det på jordene i området, hvor sagaene hevder at slaget skal ha funnet sted. Disse jordene lå den gang under vann. Neste uke skal det søkes under vann med georadar. Da kommer det forskere og marinarkeologer fra Norsk Maritimt museum for å hjelpe til.

– Vi vet at alle de 120 mennene i Olav Haraldssons båt, Karlhovde, skal ha vært brynjekledde, og de skal ha hatt hjelmer. Og det sier seg selv at dersom en mann med brynje faller i vannet, synker han rimelig raskt, sier Jacobsen.

Hennes ønskedrøm er å finne deler av en brynje eller hjelm på havets bunn.

Gjort ca. 40 funn

Leter etter slaget på Nesjar

SØKER DENNE UKA: Søk på land gjøre denne uka, mens det skal søkes under vann neste uka.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

I løpet av kort tid første dagen søkende pågikk ble det gjort 40 funn ved hjelp av metalldetektor. Egil Skarning, fra Norges metallsøkerforening er en av dem som skal søke denne uka.

– Jeg har blant annet funnet en bolt, og jeg håper den er tidsriktig. Er den 1000 år gammel, så er det bingo, sier Skarning.

Hans håp er at de har gjort ca. 600 funn i løpet av uka.

Og det gjelder å bruke tida godt. For det er kun få uker på høsten jordene er mulig å søke på. Det må blant annet gjøres etter at kornet er tresket.

– Som du ser så er det en del korn som ikke er tresket ennå, og det er litt stressende for oss, sier Jacobsen.

Hun legger til at de kun har denne feltsesongen å søke etter verdifulle funn som kan brukes under markeringen av 1000-års jubileet neste år.