NRK Meny
Normal

Ørreten i Aulivassdraget rammes igjen

Grunnbruddet ved Skjeggestadbrua påvirker ikke bare bilistene. Elven nedstrøms Skjeggestadbrua er så full av leire at det kan få store konsekvenser for det biologiske mangfoldet i vassdraget.

Leire i vannet

MYE LEIRE: Mofjellbekken, som munner ut i Aulivassdraget, er grå av leire etter raset ved Skjeggestadbrua.

Foto: Gunnar Kleven / Fylkesmannen

Vilt- og fiskeforvalter ved Fylkesmannen i Vestfold, Arne Christian Geving, er bekymret for hvilke konsekvenser de store leirmassene fra raset ved Skjeggestadbrua får for det biologiske mangfoldet i Mofjellbekken.

Mandag var han på befaring med Statens vegvesen og det er tydelig at det har blitt avsatt mye leire i vassdraget nedover.

– Det ser ut som en slagmark. Vegetasjon har blitt ført nedover med vannet og det er mye kvikkleire og avleiringer på sidene av vassdraget, sier han.

Gode gyteområder

Det er flere viktige gyteområder for sjøørret i vassdraget nedstrøms Skjeggestadbrua og Geving frykter at de store leirmassene skal påvirke fiskens reproduksjon.

Arne Christian Geving

Arne Christian Geving forteller at vannlevende organismer og fisk vil påvirkes negativt dersom bunnsubstratet blir bestående av leire istedenfor flersiktet grus.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

– På kort sikt vil det kunne ta livet av fiskeproduksjonen som har vært i høst og de ørret-eggene som legges i grusen kan nedslammes og dø. Og så er det en del bunndyr som kan bli påvirket, sier Geving og legger til:

– Dette er et vassdrag som er påvirket av mye ras og høy partikkelføring, men det er klart at et så stort grunnbrudd vil påvirke ganske store områder nedover. Vi tror jo det vil vaskes bort etter hvert, spørsmålet er bare hvor lang tid det vil ta.

Håper på nedbør

Nå skal de holde øye med vassdraget fremover og til sommeren vil de vite mer om hvor store konsekvenser grunnbruddet har fått. Geving forteller at det er lite de kan gjøre, annet enn å håpe på nedbør.

– Flommer og vann har størst effekt på å få vassdrag fint igjen, forklarer han.

Uheldig ørret

Ørreten i Aulivassdraget fikk hard medfart etter forurensingen fra Revac-brannen i fjor høst.

Geving tror imidlertid at ørreten vil takle også årets utfordringer.

– Det er klart at to store hendelser påvirker sjøørrettbestanden, men det er vanskelig å si hvor mye og helt personlig tror jeg dette kommer til å ta seg opp igjen. Det er et veldig godt sjøørrettvassdrag. De beste gyteområdene ligger oppstrøms utslippet, så det påvirket ikke gyteområdene i så veldig stor grad, men det fikk selvfølgelig konsekvenser for de områdene som ble rammet.