Vil ha penger til å rette opp Vestfold-omtale

Turistsjefene i Vestfold ber vegvesenet om penger etter den negative omtalen av fylket i forbindelse med tunnelskandalen.

I frykt for at den negative omtalen etter tunnelskandalen på E18 kan føre til at turister velger bort Vestfold i sommer, ber turistsjefene i Vestfold Statens vegvesen og fylkeskommunen om penger.

Pengene skal gå til en riksdekkende annonsekampanje som skal lokke turistene tilbake til Vestfold.

Vil rette opp ryktet

Hensikten er å få fram at Vestfold er et like attraktivt feriemål som tidligere.

- Fylket har riktignok blitt godt synlig på kartet, men på en ufordelaktig måte, mener Solberg. De som kjører bil må ikke tro at det som har skjedd på E18 er noe hinder for å dra til Vestfold, sier turistsjef i Horten, Wigdis Solberg.

Turistsjefene i Tønsberg, Larvik og Sandefjord har nå gått sammen for å forbedre ryktet.

Det er et samarbeid ansvarlig leder for reiseliv i Vestfold fylkeskommune, Lars Ueland Kobro, roser. Men han vil ikke kommentere saken ytterligere før han har hatt et møte med turistsjefene, eventuelt også vegvesenet.

Penger som plaster på såret

Solberg vil ikke forlange at vegvesenet bidrar økonomisk, men mener like fullt at det er på sin plass med økonomisk drahjelp.

- Det ville vært veldig flott om de vil hjelpe til med markedsføringa. Foreløpig har vi ikke skissert noen annonse, det vil vi først gjøre når vi får klarsignal fra fylkeskommunen og Statens vegvesen, sier turistsjef i Horten, Wigdis Solberg.