NRK Meny
Normal

– Alvorlig skadde pasienter måtte vente i opptil to timer

En bekymret lege beskriver en vakt på akuttmottaket i Tønsberg som uforsvarlig.

Akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold

Situasjonen på akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold en lørdag for noen uker siden, blir beskrevet som uforsvarlig.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

«Jeg opplevde denne vakten som medisinsk uforsvarlig. Det var altfor høy arbeidsbelastning i forhold til teamet som var på, som var standard bemanning. Pasientene lå for lenge før de fikk tilsyn av lege og iverksatt nødvendig behandling. Pasienter med oransje prioritet ble liggende 1–2 timer, når retningslinjene sier 15 minutter.»

Slik beskriver legen situasjonen på akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold for noen uker siden.

– Uforsvarlig

Lisbeth Sommervoll, klinikksjef på medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold

Lisbeth Sommervoll sier akuttmottaket nå har flere på jobb i helgene.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

– Situasjonen som er beskrevet var nok uforsvarlig, fordi pasienter måtte vente for lenge, sier klinikksjef på medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, Lisbeth Sommervoll.

Pasientene på akuttmottaket blir delt inn i fire fargekategorier: Rød, oransje, gul og grønn. Pasienter i oransje kategori har en alvorlig og potensielt livstruende tilstand, og skal ikke bli liggende og vente.

Sommervoll sier de nå har flere på jobb for å hindre at en slik situasjon oppstår igjen.

– Lørdag er tradisjonelt den minst travle dagen, men da vi så at dette kunne skje, økte vi bemanningen. Vi har også sett at vi trenger en plan for hva vi gjør når det er høy aktivitet, og det har vi laget.

– Var menneskene som befant seg på akuttmottaket denne dagen trygge?

– Jeg skulle ønske jeg kunne svart 100 prosent sikkert ja på dette. Men når vi hører at det gikk for lang tid før pasienter ble vurdert, tenker jeg at forsvarligheten var satt på strekk.

Skal gjøre tilsyn

Fylkeslege i Vestfold, Svein Lie, sier de tar saken på alvor. Fylkesmannen skal gjøre tilsyn med akuttmottaket i slutten av oktober.

Fylkeslege i Vestfold, Svein Lie

Fylkeslege i Vestfold, Svein Lie, sier de tar saken alvorlig.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

– Vi skal intervjue rundt 15 av de ansatte, og hente inn bakgrunnsinformasjon fra sykehuset, sier Lie.

Fylkesmannen har gjort tilsyn med akuttmottaket flere ganger tidligere.

– Det er en kjent sak at akuttmottaket har kraftige utfordringer fordi pasientbelegget kan svinge mye.

Evaluerer

Sommervoll sier det er vanskelig å finne riktig bemanning til enhver tid på akuttmottaket, fordi antall pasienter varierer veldig.

– Nå har vi én ekstra på jobb både lørdag og søndag. Men dette må vi evaluere, for når vi har flere på jobb i helgen betyr det færre på jobb i uken.