NRK Meny
Normal

Ledigheten øker i Vestfold

Arbeidsledigheten er tre prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det viser nye tall fra NAV.

NAV

Arbeidsledigheten i Vestfold ligger fortsatt over landsgjennomsnittet.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

Ved utgangen av september var det registrert 3800 helt ledige i Vestfold. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet er 2,7 prosent.

Det skriver NAV i en pressemelding.

– I tillegg til de helt ledige er 546 arbeidssøkere på tiltak. Tiltaksnivået er 35 prosent lavere enn i fjor. Summen av ledige og tiltaksdeltakere viser at bruttoledigheten er fire prosent lavere enn i fjor, sier fylkesdirektør Trine Heibø Holm.

Høyest ledighet er det innen reiseliv og transport med 4,8 prosent. Også barne- og ungdomsarbeid og kontorarbeid har en ledighet på over fire prosent. Lavest er ledigheten innen akademiske yrker og undervisning.

Stabilt for ungdommen

Oversikten viser at antall ledige under 25 år har gått ned med 1 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. I aldersgruppen 25–49 år er det små forandringer i ledigheten, mens det for de mellom 50–59 år er en økning med 22 prosent.

Det ble til sammen registrert 724 ledige stillinger i løpet av september. Det er tre prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Etterspørselen etter arbeidskraft har bedret seg noe de siste månedene, forteller Holm.

Over de fire siste månedene har tilgangen stillinger økt med åtte prosent sammenlignet med samme periode i fjor.