NRK Meny
Normal

Færre overlever slag i Vestfold

Hjerneslagpasienter som blir lagt inn ved Sykehuset i Vestfold har laveste overlevelsesrate i landet. Det viser en rapport fra Kunnskapssenteret.

Remo Gerdts

SiV mangler utvikling i behandlingen av slagpasienter mener avdelingssjef Remo Gerdts.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Hvert år siden 2011 har Kunnskapssenteret gitt ut kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus.

– Det er riktig at Sykehuset i Vestfold ligger under gjennomsnittet når det gjelder 30-dagers overlevelse for hjerneslagpasienter, forteller konstituert avdelingssjef for medisinske fag på medisinsk klinikk Remo Gerdts.

På Sykehuset i Vestfold har overlevelsesraten for hjerneslagpasienter ligger på om lag 85 prosent de siste årene. Landsgjennomsnittet ligger på 87 prosent og øverst ligger Levanger med nesten 90 prosent.

– Vi er ikke fornøyd med tallene for Vestfold, sier Gerdts.

Pasienter kommer for sent

Det er ingen enkel forklaring på hvorfor Sykehuset i Vestfold har den laveste overlevelsesraten, mener Gerdts. Men han forteller at de, i arbeidet med trombolysebehandling (blodproppoppløsende medisin), har sett at tidsfaktoren kan være én årsak.

Sykehuset i Vestfold

Overlevelsesraten til slagrammede ligger på om lag 85 prosent ved SiV.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Hovedgrunnen til at pasienter ikke i tilstrekkelig grad får denne behandlingen, er at de kommer for sent til sykehuset.

Fire timer etter et slag har inntruffet, er det for sent å gi pasienten blodproppoppløsende medisin, forteller avdelingssjefen.

Kan få fatale følger

Den bekymringen deler lederen for Norsk forening for slagrammede i Vestfold og Telemark Kristian Klipper.

– Mange undervurderer slag. De tror det er noe helt annet og venter for lenge med å dra til sykehus, men det kan få fatale følger. Det tror jeg er den største årsaken til at overlevelsesraten ved Sykehuset i Vestfold er lav, sier han.

Mangler sengeplasser

Seksjonsoverlege på slagenheten i Vestfold, Siv Bohne Krogseth, mener det er bekymringsfullt at slagrammede ikke reiser til sykehus med en gang. Hun peker likevel på en annen faktor hun mener er årsaken til sykehusets lave overlevelsesrate.

Siv Bohne Krogseth

Seksjonsoverlege Siv Bohne Krogseth mener det er stor forskjell på pasientene som kommer inn på slagenheten og de som ikke får plass.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Den viktigste dokumenterte effekten for å redusere død og grad av invaliditet ved akutt hjerneslag, er at pasienten blir innlagt som øyeblikkelig hjelp på en slagenhet.

– I Vestfold har jeg ti slagsenger til en befolkning på 240.000. Til sammenligning har Østfold 21 senger på 290.000 innbyggere, sier Krogseth.

I 2014 ble antall sengeplasser på slagenheten i Vestfold redusert fra 13 til ti.

Krogseth henviser til Norsk Hjerneslagregister og mener det er dokumenterte forskjeller på pasienter som blir lagt inn på slagenheten og pasienter som ikke blir det.

– Det er såpass stor forskjell at den er signifikant, og det er jeg jo ikke fornøyd med.

Forandring uten senger

Gerdts mener det er mulig å få til bedre resultater på sykehuset uten å øke antall sengeplasser på slagenheten.

Overlevelsesrate slagrammede ved SiV

Konstituert avdelingssjef Remo Gerdts viser til andre sykehus som SiT, som har klart å få til bedre resultater ved å iverksette ulike effektiviserende tiltak.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Sykehuset i Vestfold har ligget jevnt på rundt 85 prosent de siste årene. Resultatet var ikke noe bedre før antall sengeplasser ble redusert, sier han.

Sykehuset iverksatte for noen år siden flere tiltak som skulle gjøre behandlingen til slagrammede bedre. Sommeren i fjor startet arbeidet med ytterligere nye tiltak.

– Vi ser at vi må endre selve prosedyren noe, slik at vi får enda mer tidsbesparende enkeltfaktorer i dette. Det handler ikke om at vi skal løpe fortere, men en annen vei. Litt tid her og litt tid der, det blir akkurat de minuttene vi gjerne skulle hatt, sier han.