NRK Meny
Normal

Lavere vekst for Vestfold-kommunene

Regjeringen vil øke de fri inntektene til kommunene, men kommunene i Vestfold får langt mindre enn resten av landet.

Penger - kronestykker

Regjeringen vil øke de frie inntektene til kommunene. Likevel er veksten for kommunene i Vestfold lavere enn landsgjennomsnittet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Norges kommuner får i gjennomsnitt økt sine frie inntekter på 4,7 prosent. Likevel er det kun tre av Vestfolds 14 kommuner som får en vekst som er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet.

Gjennomsnittet for Vestfold-kommunene er en vekst på 4,3 prosent, altså 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Les også:

Størst økning for Lardal

De frie inntektene er penger som kommunepolitikerne kan bruke slik de vil. Lardal kommune får den største økningen i Vestfold, med en økning på 5,1 prosent.

Horten, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Stokke og Tjøme kommuner får en økning på kun 4,1 prosent.

Sandefjord er likevel den kommunene her i fylket som får overført mest penger. Hele 2,1 milliarder kroner får Sandefjord i frie inntekter neste år, mens Lardal kun får 135 millioner kroner.

Det anslås at Vestfold fylkeskommune får en vekst i sine frie inntekter på 3,8 prosent. Det er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Likevel ligger Vestfold fylkeskommune godt over landsgjennomsnittet for driftsresultatet for de frie inntektene, men Vestfold fylkeskommune har også en høyere lånegjeld enn andre fylkeskommuner.

Anslag frie innekter for kommunene i Vestfold

Kommune

Anslag på fri inntekter i 2015 (1000 kr)

Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene 2013

Netto lånegjeld 2013 (kr. pr. innbygger)

Horten

1 262 339

2,3

45 662

Holmestrand

486 202

8,0

58 493

Tønsberg

1 963 098

2,6

43 668

Sandefjord

2 143 820

9,2

15 359

Larvik

2 072 468

1,5

54 734

Svelvik

309 276

- 1,8

41 809

Sande

439 621

0,7

37 671

Hof

169 174

0,4

27 775

Re

456 108

7,4

67 431

Andebu

282 508

4,3

38 969

Stokke

534 767

1,6

35 069

Nøtterøy

1 044 607

7,5

54 442

Tjøme

236 549

4,9

80 376

Lardal

135 627

1,5

34 570

Fylkeskommunen

2 445 824

6,5

9 531