NRK Meny
Normal

Larvik best på flyktninger

Larvik tok imot flest flyktninger av Vestfold-kommunene i fjor. Kommunen ble bedt om å ta imot 50, vedtok å ta imot 70, men endte på 53 bosatte flyktninger i 2014.

Hiam Al-Chirout

Hiam Al-Chirout, SV-politiker og syrisk flyktning bosatt i Larvik, er fornøyd med resultatene Larvik leverer.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba Vestfold-kommunene om å ta imot 375 flyktninger i fjor. Tallet endte på 294.

Best i klassen var Larvik kommune, den eneste kommunen i Vestfold som tok imot flere flyktninger enn direktoratet ba om. De ble bedt om å ta imot 50, vedtok å ta imot 70 og endte på 53 totalt i fjor.

Fra Syria

Bente Nygård i NAVs avdeling for flyktningarbeid forklarer at i tillegg til de første 50, vedtok kommunen i fjor vår å ta imot 40 overgangsflyktninger fra Syria, fordelt på to år.

Men mange av de 20 syriske flyktningene har ikke kommet ennå.

– Vi har ventet på dem siden uke 44, men de har hatt problemer med utreisen fra Tyrkia. Det kom åtte personer i desember og så kommer det åtte til neste uke. Så mangler vi fire av de 20, sier Bente Nygård.

– Samarbeid

Nygård peker på flere grunner til at Larvik lykkes.

– Det er politisk vilje til å bosette og integrere flyktninger, samtidig har arbeidet pågått over mange år og det gjør at flere enheter samarbeider om å gjøre en innsats for at flyktningene skal finne seg til rette. Vi har hatt fokus på Larvik som en flerkulturell by, og det gjør at vi lykkes.

Når flyktningene kommer til Larvik får de sin egen veileder, det lages en plan for språk- og samfunnsopplæring, og for hvordan de skal komme i arbeid.

Målet er 65

Hiam Al-Chirout, SV-politiker og syrisk flyktning bosatt i Larvik, er svært fornøyd med resultatene Larvik leverer. I år er målet å ta imot til sammen 65 flyktninger i Larvik.

– Jeg er veldig stolt over initiativet politikerne har tatt. De viser solidaritet. Jeg kunne selvfølgelig ønske at vi kunne tatt imot enda flere, men jeg er veldig fornøyd.

Hun påpeker at norskopplæringen er viktig for at de skal kunne integreres i samfunnet.

Den eneste kommunen i Vestfold som ikke tok imot noen flyktninger i fjor, var Hof. Der hadde de et vedtak om å ta imot 5 av de 15 direktoratet anmodet dem om å bosette. Men tallene viser at ingen flyktninger ble bosatt i Hof i fjor.