– Jeg tenkte det burde være enkelt å få seg jobb

42 prosent av dem som fikk jobb innenfor ingeniør- og IKT-fag i 2016, pendler ut av fylket.

Geir Hynne

JOBBER I SANDVIKA: – Jeg bor jo her på Barkåker, og det hadde vært helt optimalt å kunne rusle til jobben om jeg hadde fått en jobb her, sier sivilingeniør Geir Hynne.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Yrkesaktiviteten i Vestfold ligger under landsgjennomsnittet, og tall fra Nav viser at en av fire arbeidsledige i fylket har vært uten jobb i mer enn et halvt år.

– Jeg så på Vestfold som et veldig teknisk fylke. Jeg er selv teknisk utdannet og tenkte at det burde være enkelt å få seg jobb. Men det var det ikke, forteller sivilingeniør Geir Hynne.

Han har spisskompetanse innenfor pumper, men forble arbeidsledig i et halvt år. Til slutt ga han opp drømmen om å få jobbe i fylket han selv bor i.

Nå pendler han fra Barkåker til Sandvika i Akershus.

Arbeidsledighet innen flere yrker

Tor Erik Nyberg

PENDLER: – 42 prosent av dem som har fått seg jobb innenfor ingeniør- og IKT-fag i 2016, pendler ut av fylket, sier samfunnsanalytiker i Nav Vestfold, Tor Erik Nyberg.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Blant de 4400 arbeidsledige i Vestfold i januar, har 57 prosent gått ledig i mer enn to måneder og en av fire har vært uten jobb i mer enn et halvt år.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde kommunene Sandefjord, Tønsberg, Horten og Larvik den største andelen arbeidsledige i 2016.

– Det skyldes mange ting, men de mest direkte årsakene er at folk mister jobbene sine og at arbeidssøkernes kompetanse ikke er etterspurt på arbeidsmarkedet.

Det sier samfunnsanalytiker i Nav Vestfold, Tor Erik Nyberg, og legger til at arbeidsledighet har vært et gjennomgående problem for Vestfold.

– Det er relativt vanskelig å finne seg jobb innenfor industriarbeid, kontorarbeid og lederyrker. De siste årene har det også blitt flere som kjemper om jobbene innenfor ingeniør- og IKT-fag.

Flere årsaker

De siste årene har reduksjonen i petroleumsinvesteringene påvirket Vestfold ved at leverandørindustrien har hatt det tøft og flere har nedbemannet.

– Vestfold har også generelt sett en større andel arbeidsplasser innenfor næringer med svak eller negativ vekst på landsbasis, understreker Nyberg.

I tillegg er mangel på etterspurt kompetanse et problem.

Flere uføretrygdet

– ​En annen årsak til at Vestfold har lavere andel yrkesaktive enn landsgjennomsnittet er at noen flere er uføretrygdet enn landsgjennomsnittet, sier statssekretær Grete Ellingsen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Distriktsindeksen 2016, utført av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, understreker at dette er en av de største utfordringene i Vestfold.

Grete Ellingsen

FORDELAKTIG: Statssekretær Grete Ellingsen sier at de bruker indeksen til å avgrense områder for å blant annet utføre distriktsrettet investeringsstøtte og for å gi lavere arbeidsgiveravgift.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Men det er viktig å vite at denne indeksen rangerer kommunene i forhold til hverandre, så den er relativ. Det betyr at dersom en kommune får en lav score, så betyr det at utfordringen er høyere der enn i andre kommuner. Men det betyr ikke at det er dårlig å bo eller jobbe der, sier Ellingsen.

– Bekymringsfullt

Tor Erik Nyberg mener den store andelen arbeidsledige i Vestfold er urovekkende.

– Det er bekymringsfullt når arbeidsledigheten øker, spesielt når vi ser at det er flere som går langtidsledig. Det er en stor personlig belastning, men også et tap for samfunnet som ikke får brukt ressursene.