Testet ut varslingsanleggene

Klokken 12.00 onsdag var det igjen tid for den omfattende varslingsprøven.

Varslingssirene

SIGNAL: Signalet «Viktig melding – lytt på radio» høres over alle kommuner hvor det er montert varslingsanlegg når det er test.

Varslingsanleggene testes rutinemessig to ganger i året, og onsdag klokken 12.00 ble de testet igjen.

– Det finnes omtrent 1 250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og tettsteder, og signalene høres av over halvparten av befolkningen, sier avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i DSB.

Signalene onsdag ble sendt slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle folk om akutt fare.

– I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep, forklarer Pedersen.