Lagmannsretten forkastet anke

Agder lagmannsrett har forkastet anken fra en 27 år gammel mann som tidligere i år ble dømt til fengsel i 75 dager for oppbevaring og bruk av hasj. Mannen anket straffutmålingen fra Larvik tingrett fordi han ønsket samfunnsstraff. Lagmannsretten mener det ikke foreligger rehabiliteringshensyn som er sterke nok til at fengselsstraffen bør omgjøres.