NRK Meny
Normal

Lærte av Lærdal

Nødetatene i Vestfold fikk nyttige innspill om storbrannen i Lærdal.

Hus i full fyr - under storbrannen i Lærdal

Storbrannen i Lærdal la mange hus i grus og har skapt store problemer for mange av dem som mistet alt. Nå kan i det minste erfaringene fra redningsarbeidet hjelpe andre.

Foto: Jan Erikstad

– Det er viktig med en slik møteplass for å bli kjent med hverandre slik at vi vet hvem vi er den dagen vi trenger hverandre.

Det sier brannmester i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB), Per Olav Pettersen. I dag arrangerte Fylkesmannen i Vestfold den årlige beredskapsdagen der nødetatene samt andre organisasjoner og frivillige snakket om kommunal kriseledelse og forventninger til offentlige myndigheter.

Les også:

Nyttig lærdom

Brannsjef Per Olav Pettersen

Vi kan ikke si at det som skjedde i Lærdal ikke kan skje her, men det var veldig spesielle forhold som førte til storbrannen der.

Foto: ARNT E FOLVIK / VIB

Blant annet snakket varaordføreren i Lærdal om de erfaringene de gjorde under katastrofebrannen i vinter. Det var nyttig lærdom, sier Pettersen.

– Det som skjedde i Lærdal var jo veldig spesielt, og vi kan ikke uten videre overføre en slik hendelse til vårt distrikt. Men de erfaringene de fikk knyttet til organiseringen og ledelsen av brannvesen, kommunen, sykehuset og andre har vi mye å lære av.

Under samme tak?

Organisering av beredskap var et tema som også brannsjefen i Os snakket om på fylkesmannens beredskapsdag. I Os kommune er brannvesenet lagt under helse og omsorgsetaten. Det synes Pettersen er en god ide.

– Jeg synes det høres ut som en glimrende løsning. Jeg ser mye positivt med en slik organisering, ikke minst på den forebyggende siden.

Så hva slags ressurser har vi i Vestfold til å møte en eventuell krise? Etter brannsjefens mening er vi godt skodd.

– Ressursmessig ligger vi godt an. Vi bor i et strøk av landet der tilgangen på ressurser er god.