Kystpartiet: Jan Audun Kjøndal

Dobbeltsporet jernbane gjennom fylket blir den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode, mener Kystpartiet. Førstekandidat Jan Audun Kjøndal mener Bane NOR selv må få bestemme hvor traseen skal gå.

Jan Audun Kjøndal

Jan Audun Kjøndal er førstekandidat for Kystpartiet i Vestfold. Han er 76 år gammel og bor i Stavern.

Foto: privat

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trase gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Bane NOR må få bestemmelsesretten for hvor banen bør ligge.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Private flyplasser, slik som Torp, bør få reduksjon i avgiftene.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Vi vil beholde dagens fylkeskommune. Vi er kritiske til påstanden om at økonomien vil bli bedre ved sammenslåing.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Veiene må legges utenom byene.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Viktigst for Vestfold nå er dobbeltspor ferdigstilt.