Øvelseskjørte med sønnen og krasjet

Nå har kvinnen mistet førerkortet, og må betale 8 000 kroner i bot.

I fjor sommer skulle den 47 år gamle telemarkskvinnen øvelseskjøre med sønnen sin. Da de var på E18 ved Paulertunnelen i Larvik, stoppet trafikken opp. De oppdaget i imidlertid dette for sent, og bilen krasjet i tunnelveggen.

Ifølge dommen tok kvinnen, som satt i passasjersetet, tak i rattet på bilen da hun så at trafikken foran stod stille. Hun svingte mot venstre, mens sønnen svingte mot høyre. Det resulterte i at bilen fikk sleng på seg og krasjet inn i tunnelveggen.

Uforsvarlig kjøring

Kvinnen var ledsager under øvelseskjøringen, men blir ansett som føreren av bilen. Retten mener hun ikke var oppmerksom nok, og påpekte at bilen holdt for kort avstand til trafikken foran.

«At avstanden til bilene foran var såpass liten og nedbremsingen så kraftig at følget så seg nødt til å dra i rattet sik at bilen kom halvveis ut i venstre kjørefelt, tilsier i seg selv at motorvognføringen ikke var forsvarlig», heter det i dommen fra Agder lagmannsrett.

Bilen fikk store skader, mens sammenstøtet førte til mindre skader på tunnelveggen. Ingen personer ble skadd.

Ville beholde førerkortet

I oktober i fjor ble kvinnen dømt i Nedre Telemark tingrett til å betale en bot på 8 000 kroner. Hun mistet også førerkortet for to måneder.

Hun erkjente de faktiske forhold, men var uenig i at hun skulle miste førerkortet sitt. Derfor anket hun tingrettsdommen.

Nå har Agder lagmannsrett behandlet saken. De forkastet anken. Retten mener at situasjonen tilsier at kvinnen skulle miste førerkortet, og at to måneder ikke var for lang tid.