NRK Meny
Normal

Kvikksølv funnet i naturreservat

Kvikksølv er et av flere giftstoffer som renner ut i Kortenbekken i naturreservatet Ihlene i Tønsberg.

 

Ender
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Fylkesmiljøvernsjef Werner Olsen mistenker Tønsberg kommune for å være kilden og har pålagt kommune å finne ut av årsaken.

Naturvernene bekymret

Fagsjef i naturvernorganisajonen WWF-Norge, Andreas Tveteraas er svært bekymret over den nye forurensningen av Ihlene.

Han sier det er alarmerende at kvikksølv, som er det skumleste og den høyest prioriterte miljøgiften man arbeider for å få bukt med.

- Det er viktig at kilden til forurensningen blir påvist så raskt som mulig og å få stoppet tilførselen, sier Tveteraas.

 Må stoppes

Dette er en stor oppgave for Tønsberg kommune, og det må settes inn mye ressurser på å minimere utslippene og se om det som er sluppet ut kan fjernes.

Når det er klart hva som er kilden må det videre vurderes om dette skal politianmeldes og etterforske, sier Tveteraas. Utslipp av kvikksølv i ledningsnett er strengt forbud, sier han.

 Landets viktigste naturreservat

Tveteraas er bekymret for tilstanden på Ihlene. dette er et av landets aller viktigste våtmarksområder. Det er viktig, både for fugl som hekker der og som raster på videre inn eller ut av landet.

Ihlene skulle vært Norges mest beskyttede naturområder, men de mange tilfellene av forurensning som er påvist den senere tid viser at my må forbedres, sier Tveteraas.  

Kommunen uforstående

De ansvarlige i Tønsberg kommune har foreløpig ikke være tilgjengelig for en kommentar. Men, etter det NRK i Vestfold kjenner til, stiller kommunen seg svært uforstående til hva som er kilden til utslippet.  

Gammel fylling

Det har vært en fylling i området for mange år siden. Det har og så vært flere industribedrifter som for lengst er lagt ned eller har flyttet. Det betyr ikke at kommunen tror noen av disse, eller dagens bedrifter i området er årsak til forurensningen.