Morgendagens arkeologer vil finne ekte graffiti

I Tønsberg dekoreres Torget med graffiti før det skal dekkes over. Kunsten skal være en dokumentasjon for framtiden.

Tønsberg Torv dekoreres

Tønsberg Torv dekoreres med graffiti før det dekkes over med granittheller.

Foto: Christina Støp / NRK

I forbindelse med revitaliseringen av Torget i Tønsberg, der blant annet Mariakirken med tilhørende kirkegård fra middelalderen ble avdekket, dekoreres nå torgflaten med kunstarten graffiti.

Engasjert av kommunen

Før torget blir hellelagt og får sin endelige utforming etter revitaliseringen, har Tønsberg kommune engasjert graffitikunstnere til å tegne på torget.

Den store åpne torgflaten har i tre år kontinuerlig vært en slags anleggsplass. Først for arkeologer med murskje og kost, senere også for mer anleggsrelaterte arbeider som for eksempel legging av fjernvarmerør.

(Tekst fortsetter under bildet)

Kunst for framtiden

Kunstneren Pay 2 (Lars Undli) er blant de som dekorerer Tønsberg Torv.

Foto: Christina Støp / NRK

Framtidens bevis

Nå er det like før et anleggsfirmaet skal hellelegge hele torget og gi det en variert utforming med platåer og trapper. Graffitien som nå tegnes skal ligge der som et synlig bevis på en kunstart fra vår tid dersom Tønsberg Torv blir gravd opp en gang i framtiden.

Da vil morgendagens arkeologer finne ekte graffiti før de for eksempel finner en middelalderkirke og en kirkegård.

Det ferdige revitaliserte Tønsberg torg skal være klart utpå høsten. Men om bare få dager er graffitien alt forsvunnet under store granittheller.

Graffitikunst på Torget

Det er ikke vanlig å lagge graffiti på et to. Det er mer vanliog på bl.a. vegger.

Foto: Christina Støp / NRK