Krever svar om endring i BPA-tjenesten

Rådet for funksjonshemmede i Larvik stiller spørsmål ved kommunens praktisering av regelverket for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Rådet innkaller administrasjonen til et ekstraordinært møte for å svare.

Silje Ludvigsen

Silje Ludvigsen (32) er en av dem som rammes av regelendringen i BPA-tjenesten i Larvik kommune. Endringen gjør at hun selv må betale lønn til en assistent dersom hun skal reise på ferie.

Foto: Privat

– Det er veldig positivt. Det setter jeg stor pris på, sier Silje Ludvigsen.

Hun er en av dem som blir rammet etter at Larvik kommune endret sin praksis om ferieturer for funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Må betale assistentens lønn

I Larvik er det kun tilbud om en kommunal BPA-tjeneste, noe som betyr at alle assistentene er ansatt i kommunen. Endringen i tjenesten gjør at kommunen ikke lenger godkjenner at funksjonshemmede får reise utenlands med assistent betalt av kommunen.

Eventuelle utenlandsreiser må løses i privat regi. Det vil si at ansatte må søke om permisjon uten lønn for perioden, og at du som arbeidsleder selv må sørge for lønn, forsikring etc for assistenten på reisen

Brev fra Larvik kommune

Regelendringen er gjort med bakgrunn i en veileder fra Fylkesmannen i Vestfold. Det er ingen klagerett på kommunens avgjørelse. Regelendringen gjør det svært vanskelig for mange funksjonshemmede i Larvik å reise på ferie.

– Det ødelegger min store drøm om å dra på musikal i London, sier den svært musikkinteresserte Silje Ludvigsen.

– Jeg vil ha et mer selvstendig liv. Det betyr blant annet å kunne reise på ferie uten foreldrene mine.

Ber om svar

Det var nettsiden Handikapnytt som først skrev om saken og Silje Ludvigsen. Det gjorde at saken ble tatt opp i rådet for funksjonshemmede i Larvik tidligere denne uken.

– Vi bestemte oss for å innkalle til et ekstraordinært møte om PBA-tjenesten, sier utvalgsleder Tor Kåre Hansen Odberg (Frp).

Saken er kun behandlet av administrasjonen i kommunen. Nå vil rådet for funksjonshemmede ha en redegjørelse fra rådmannen og hennes stab om regelverket og Larvik kommunes tolkning.

– Det ble stilt mange spørsmål om tjenesten og denne endringen. Ut ifra hvilke svar vi får vil vi vurdere å be om politisk behandling av ordningen, sier Odberg.

Ordfører Rune Høiseth (Ap) sier han har registrert saken, men at han vil avvente konklusjonen i rådet for funksjonshemmede og eventuelt helse- og omsorgskomiteen.

– Jeg har kampviljen i meg og har ikke tenkt til å gi meg. Jeg er også veldig glad for dem som støtter oss og jeg håper det finnes en løsning, sier Ludvigsen til NRK.