Krever riving av bod, pergola, utekjøkken, terrasser, trapper og mur

Konserndirektør tok seg til rette i strandsonen. Kommunen krever alt det ulovlige revet.

Hytta til Bård Bjølgerud i Svinevika i Larvik.

Terrassen til denne hytta ble bygget ut uten godkjenning. Kommunen mener den må rives.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Direktør Bård Bjølgerud (53) i Pangea-konsernet har hjulpet til med flere hundre kjøp og salg av store næringseiendommer verdt flere milliarder euro i de største byene i Norden.

Privat kjøpte han og kona en hytte for 3,3 millioner kroner rett ved en populær sandstrand i Larvik kommune i 1998. For ett år siden oppdaget kommunen at arbeidere bygget utekjøkken, pergola, levegger, en utvidet bod, terrasser, plattinger, trapper og en stablemur uten at dette var søkt om først.

– Jeg har ingen kommentar til den saken. Den er klaget inn, og så får vi vente på behandlingen. Vi har klaget på vedtaket fordi vi er uenige, sier Bjølgerud

– Ikke dra strikken for langt

Bjølgerud går ikke med på at hans rolle som eiendomsmegler også gjør at han kjenner reglene i strandsonen.

– Du må ikke strekke strikken for langt. Jeg jobber med eiendomsoverdragelser ut ifra Oslo, og det har veldig lite med en privat hytte i Vestfold, eller Larvik kommune å gjøre.

– Så du kjenner ikke til dette med bygge- og deleforbud i strandsonen?

– Det jeg sier er at vi har påklaget vedtaket og den saken er til behandling. Jeg har ikke noen kommentar utover det.

Krever riving

Ulovlig bygget dusj, utekjøkken og terrasse.

Bård Bjølgerud mener utekjøkkenet må få stå, men administrasjonen skriver at: "Dersom tiltaket her godkjennes, vil dette også kunne skape en uheldig presedens, ved at det kan være andre hytteeiendommer innenfor grøntstrukturområdet og byggeforbudssonen hvor dette kan gjøre seg gjeldende."

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Hytta ligger mellom noen store trær om lag 30 meter fra en fin sandstrand. Kommunen har lagt til rette med parkering rett nord for hytta og hele stranda er åpen for allmennheten.

For kommunen er saken alvorlig og krevde derfor straks at alt skulle rives. Forbudet mot bygging i strandsonen er der for at alle skal ha tilgang på sand, sol og sjø. Det forteller Camilla Værvågen i Larvik kommune.

– Målet er å ta vare på de allmenne interessene og unngå uheldig utbygging langs sjøen, sier hun.

Klagesaken ikke avgjort

Etter at dette ble oppdaget satte Bjølgerud firmaet It-Tek AS i Larvik på saken. Firmaet klaget først på kravet om riving, og søkte om å få byggingen godkjent i ettertid. Saken ble behandlet av politikerne i Planutvalget som avslo søknaden.

Også dette vedtaket har It-tek AS og Bjølgerud klaget på. Saken skal opp til ny politisk behandling før den eventuelt sendes over til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Vestfold.