Krever løsepenger i Bitcoin

– Ingen sier at de låser opp, ingen sier at de betaler, men de gjør det jo, sier Rune Grundekjøn fra Finanstilsynet. En trend med å hacke datasystemer for å så kreve penger sprer seg.

Bitcoin.jpg

KREVER BITCOINS: Kriminelle hacker seg inn på datasystemer og krever digital valuta, såkalte Bitcoins, av bedrifter for å låse systemet opp igjen.

Foto: 3d illustration of bitcoin over cyber background with cpu, 3d illustration of bitcoin over

Denne uken var deler av næringslivet i Vestfold samlet i Sandefjord på en konferanse om hacking og terror.

Målet er at bedriftene skal lære seg hvordan de kan sikre seg mot å bli rammet, og hva de selv kan gjøre for å unngå å bli lurt.

– Låser datasystemer

Kriminalitet på nettet blir stadig mer vanlig, skal vi tro Rune Grundekjøn fra Finanstilsynet. Han forteller at kriminelle låser datasystemer, slik at du ikke kommer deg inn.

– Deretter krever de penger, for eksempel den virtuelle valutaen Bitcoin. Og da sitter du der; vil du låse opp systemet ditt eller ikke? For å drive virksomheten videre, så må du få låst den opp, sier Grundekjøn.

I den situasjonen får ofte den næringsdrivende i et dilemma, men her har Grundekjøn et godt råd dersom du skulle havne i en liknende situasjon.

– Du må aldri betale. Gjør du det, så kan du risikere at systemet blir låst igjen og at det hele gjentar seg. Ha alt lagret på forhånd og sørg for gode backup-systemer, så er du ikke så sårbar.

– Flere hendelser daglig

En av deltakerne på konferansen er daglig leder i Så Lett Data i Sandefjord, Morten Lie Kristoffersen. Han mener en slik samling er nyttig.

Morten Lie Kristoffersen

Morten Lie Kristoffersen, som er daglig leder i selskapet Så Lett Data, sier det er vanskeligere å oppdage forsøk på nettsvindel enn tidligere.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Både vi og våre kunder opplever daglig å få henvendelser fra folk som prøver å lure og utnytte, sier Lie Kristoffersen.

Han mener de kriminelle fremstår som alt mer profesjonelle, og at de kan være vanskelige å gjennomskue.

– Tidligere var det lett å se at noe var lureri fordi det var skrevet litt dårlig eller det var oversatt, men nå ser ting så bra ut at det er lett å bli lurt.

Fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vestfold Jan Helge Kaiser sier næringslivet representerer både en risiko, ressurs og en sårbarhet.

– Vi vet at vi som offentlig myndigheter ikke er flinke nok til å samarbeide med næringslivet, og det må vi bli flinkere til.

Kaiser mener konferanser som denne er viktig for å bli kjent med de ulike instansene, hva slags beredskap som finnes, hva som kan bli bedre samt å øke kunnskapen.