Krever 20 mill. etter storbrann i Tønsberg

Store verdier gikk tapt da lagerbygningen brant ned til grunnen.

Sommeren 2015 brant lagerbygningen Basa-huset i Tønsberg ned til grunnen. Det var en stor brann og voldsom røykutvikling.

SE VIDEO: Rundt 21 000 kvadratmeter ble skadet under brannen i fjor sommer.

Tre tidligere Basa-leietakere krever nå erstatning etter brannen.

– Det samlede kravet for de tre firmaene, er på litt over 20 millioner kroner, sier Kjell E. Jensen, daglig leder i Variant VVS Norge.

Hans bedrift var en av 70 som ble rammet under den katastrofale brannen i Basa-huset den 23. juli 2015. Rundt 21 000 kvadratmeter ble skadet da bygningen brant.

På grunn av felles interesse om å følge saken videre, har Jensen gått sammen med bedriftene Robito og Alive.

– Den felles interessen er å finne årsaken til tapene, sier han.

Kjell E. Jensen

TOSIFRET MILLIONBELØP: – Kravet ble oversendt 30. september, sier Kjell E. Jensen.

Foto: Variant VVS Norge AS

– Klar årsakssammenheng

Dette gjør de fordi de mener at det er en klar årsakssammenheng mellom de mangelfulle brannsikringstiltakene på Basa-huset, i forkant av brannen, og konsekvensene brannen har fått.

– Vi mener at det er en veldig klar årsakssammenheng mellom tapet, den eksplosive brannspredningen og måten eieren har utført sitt eieransvar på når det kommer til brannsikkerheten på Basa-huset, sier Jensen.

De mangelfulle brannsikringstiltakene ble dokumentert i rapporten til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i september i år.

Brannruiner, Basa-huset

BRANNRUINER: Totalt 70 bedrifter ble rammet av brannen. Flere av dem drev omfattende næringsvirksomhet i Basa-bygget.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Ingen kommentar

Christian Tveter

VIL IKKE KOMMENTERE: Daglig leder ved Basa-huset, Christian Tveter, ønsker ikke å kommentere kravet.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Daglig leder for Basa-huset, Christian Tveter, vil ikke kommentere kravet.

– Saken er vurdert sammen med vårt forsikringsselskap Tryg Forsikring, og vi er av den oppfatning at det ikke foreligger noe ansvar. Vi har for øvrig ingen kommentarer til kravet, sier Christian Tveter.

NRK har også vært i kontakt med hans advokat, Christian Kjellby Nesset, som i likhet med sin klient, velger å vente med å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Men vi deler fortvilelsene over de tapene som oppstod da vi mistet bygget vårt, avslutter Tveter.