Krevende design skaper E18-forsinkelser

Ferdigstillingen av Farrisbrua på ny E18 i Larvik er forsinket. Brua skulle opprinnelig åpnes i løpet av denne høsten.

Farrisbrua

FARRISBRUA: Åpningen av de resterende tre kilometerne blir utsatt til neste år grunnet bruas krevende design.

Foto: Knut Velde Hovde / Statens Vegvesen

– Åpningen av de resterende tre kilometerne utsettes til neste år, sier Gunn Brungot som er prosjektleder for Bommestad-Sky i Statens vegvesen.

Åpningen av de resterende tre kilometerne utsettes til mars 2018. Bruas krevende design og fundamentering er noe av årsaken til at arbeidet er forsinket.

– Vi ser i området her at det er mye komplisert betongarbeid. Det er et veldig utfordrende design på brua. Det er også betongarbeid mellom tårna og bort til neste søylepar som tar lengre tid enn det vi forutså, forteller Brungot.

Brungot

FORSINKELSER: Gunn Brungot som er prosjektleder for Bommestad-Sky i Statens vegvesen forteller at brua har et krevende design. Dette skaper forsinkelser med ferdigstillingen av brua.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Blir ikke dyrere

Vegvesenet har jobbet mot et mål om å åpne brua i 2017. Brungot sier at prosjektet ikke blir noe dyrere på grunn av forsinkelsene.

– Prosjektet blir ikke dyrere selv om vi bruker lengre tid på den jobben her. Vi skal jo ha en del elektroarbeid etter at vi er ferdig med selve brukerinspeksjonen. Det er slikt arbeid som er forskjøvet i tid, uten at det vil ha så mye å si for totalkostnaden.

Dette betyr at åpningen av den siste delen av ny E18 i Larvik blir utsatt fra årsskiftet til mars 2018.

Elektronikk må på plass

I Larvikstunnelen, som åpnet tidligere i høst, er det også mer jobb som må gjøres før brua kan åpnes, ifølge hovedbyggleder Ståle Singstad.

– Etter at vi er ferdig med støyskjermer og det som står igjen av rekkverk på brua så skal vi ha elektroarbeid. Da blir det montering av kameraer, skilt og alt av elektroniske utstyr på brua, sier Singstad.

Ståle Singstad

ELEKTRONIKK MÅ PÅ PLASS: Ståle Singstad som er hovedbyggleder forteller at elektronikken må på plass før brua kan bli tatt i bruk.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Hvorfor kan vi ikke kjøre på brua før det elektriske er på plass?

– Nei vi kan ikke det. I forhold til sikkerhetskrav så må vi ha elektronikken på stell. Skjer det noe på brua må vi kunne styre trafikken utenfor ulykkesstedet. Dette skjer elektronisk med visning av skilt, forteller Singstad til NRK.