NRK Meny
Normal

Kremasjonsavgiften gravlegges ikke

Forslaget om å fjerne kremasjonsavgiften er stedt til hvile av regjeringen.

Urner
Foto: Andreas Sundby / NRK

Å fjerne adgangen til å kreve avgift for kremasjon må kunne begrunnes i mer enn et prinsipp om likebehandling, fastslår kulturminister Thorhild Widvey (H) i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Sonja Mandt.

Forslaget ble fremmet av såkalte Lae-utvalget for en tid tilbake.

I rapporten med den treffende tittelen "Lik og likskap" foreslås en rekke endringer i gravferdsavgiftene.

Store forskjeller

Kremasjonsavgiften fastsettes lokalt, noe som åpner for store forskjeller mellom kommuner. For eksempel har Nøtterøy ingen avgift, mens Andebu krever 6.400 kroner.

– Dette er på ingen måte unikt for gravplass-sektoren, framholder Widvey, som tilføyer at det heller ikke er aktuelt nå å endre reglene for festeavgift eller oppheve betalingen for gravlegging i annen kommune enn bostedskommunen.