Konflikter i russetida ender i Konfliktrådet

Etter en russetid med mye fest og moro kan det ha oppstått konflikter. Noen av sakene ender i Konfliktrådet.

Russ

KONFLIKT: Etter den søte kløe, kommer den sure svie ... Når russetida er over, kommer konfliktene på bordet. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Anette Torjusen / NRK

Det kan dreie seg om uenighet om kontrakter, skader på bunader eller alvorligere ting som legemsbeskadigelser.

Leder av Konfliktrådet i Vestfold, Agron Tahiri, forteller at de har gode erfaringer med å løse saker blant russ.

– Noen ganger dreier det seg om økonomi, andre ganger om uenigheter som skader relasjoner, sier Tahiri som mener det er viktig å løse slike saker for å kunne ha et godt forhold til hverandre i ettertid.

Sendt av politiet

I noen tilfeller er det politiet som videreformidler ungdom til Konfliktrådet. Da dreier det seg ofte om et lovbrudd. Det skjer også at russ tar direkte kontakt med Konfliktrådet, særlig når det er uenighet om avtaler, som betaling av felles høyttalerutstyr, bil og russeeffekter.

Agron Tahiri

GODE RESULTATER: Agron Tahiri, rådgiver ved Konfliktrådet i Vestfold, er godt fornøyd med russeungdoms evne og vilje til å løse konflikter.

Foto: Privat

– Iblant trenger man en upartisk megler som kan legge til rette for dialog, slik at man kommer videre, sier Agron Tahiri.

En upartisk megler skal skape en trygg atmosfære og invitere partene til å snakke fritt om det som har skjedd.

– Ofte inngår de en skriftlig avtale, noe som er en fordel slik at man vet hvem som skal gjøre hva, sier Tahiri.

Som folk flest

Lederen av Konfliktrådet i Vestfold mener russ er flinke til å komme til en løsning.

– Russ er som folk flest, og de aller fleste sakene løses, det vil si bortimot 90 prosent av sakene, forteller Tahiri som sier at de fleste sakene kommer etter at russetida er ferdig.

– Da har de tenkt og reflektert over hva de har vært med på, avslutter Tahiri.